Nyckeln till framgång i dina projekt

Arbetar du med bygg- och anläggningsprojekt? Då vet du garanterat att samarbete och samordning av aktörer, roller, dokument, modeller, ritningar och deadlines är ett krävande jobb och att fel kan få stora konsekvenser. Att skapa översikt och kontroll över sina projekt kan vara minst sagt utmanande och det är inte alltid lätt att hålla ordning på allt som sker – just därför väljer många att använda Interaxo. Interaxo är en säker plats för samarbete och dokumenthantering i molnet.

Det är enkelt att implementera och blir snabbt en naturlig del av arbetsflödet.

Projektör

Rollen som projektledare kan vara riktigt utmanande. Interaxo hjälper dig att hålla ordning på alla ritningar och modeller som hanteras under projektets gång.

Entreprenör

Interaxo hjälper dig att säkerställa att leveranserna kan ske i tid och att all projektdokumentation enkelt kan delas och kommuniceras mellan samtliga projektintressenter.

Byggherre

Vi vet att du som byggherre är angelägen om att ha full översikt och kontroll över dina projekt. Interaxo är ett riktigt bra stöd i beslutsprocessen samt vid ändringshantering och rapportering.

"Samarbetet med kunder och leverantörer har förenklats avsevärt. Översiktliga, visuella granskningsprocesser ger oss bättre kontroll i våra projekt, dessutom snabbare än förut."

- Trond Simensrud, projektledare på Hæhre Entreprenør

icons-blue008
Ändringshantering

Egen process för effektiv ändrings- och avvikelsehantering. Säkerställer juridisk loggning och spårbarhet, så att du kan se vem som har gjort vad och när.

icons-blue_Teamwork laptop
Avvikelsehantering

Projektadministratören har fullständig översikt över medlemmar, roller, åtkomst och mappstrukturer i Interaxo. Du kan antingen använda dig av våra branschanpassade mallar eller skapa egna strukturer.

icons-blue021
Ritningshantering

Interaxo säkerställer att alla projektdeltagare har tillgång till godkända och uppdaterade ritningar. Tack vare möjligheten att massimportera såväl ritningslistor som ritningar går det snabbt att komma igång.

icons-blue007
Revisionshantering

I Interaxo kan du automatisera kritiska processer med arbetsflödesmallar och på så sätt förbättra effektiviteten i arbetsgruppen och i dina projekt. Arbetsflödet visar exakt hur ni arbetar och hur projektet fortlöper.

icons-blue016
Ärenden och uppgifter

Med Interaxo har du tillgång till ett aktivt arbetsverktyg som fortlöpande påminner dig om deadlines och där du snabbt kan se vilka uppgifter och ansvarsområden som är dina. Dessutom bidrar åtgärdslistor till färre och mer effektiva möten.

icons-blue_meeting
Effektiva mötesmetoder

Visuella tavlor är ett verktyg som underlättar vid projektmöten och som gör det enklare att skapa översikt över alla frågor som kräver svar. Verktyget är enkelt att implementera och är alltid lättillgängligt.

icons-blue_process
Spårbart samarbete

Med Interaxo får du tillgång till ett effektivt verktyg som gör det enkelt att samarbeta kring dokument och arbetsprocesser. Du kan bjuda in interna och externa projektmedlemmar och genom att prenumerera på ändringar får du fullständig kontroll över dina projekt.

icons-blue_Cog wheel turning
Insamling av FDU-data

Säkerställ löpande insamling och kontroll av FDU-dokumentation, i enlighet med krav från kunder och myndigheter.