Dokumenthantering

I Interaxo kan du bygga upp din egen dokumentstruktur, och för vanlig filhantering har vi något som heter enkla mappar. Enkla mappar kommer du garanterat att känna igen från utforskaren i Windows, men i Interaxo ingår även stöd för versionskontroll, versionskommentarer och åtkomstkontroll.

dokumenthåndtering_1
tilgangskontroll_1-1

Åtkomstkontroll

Interaxo har en användarvänlig och flexibel funktion för åtkomstkontroll som enkelt kan administreras av kunden, helt utan hjälp från leverantören.

Varje projektrum kan ha sin egen unika mappstruktur, med egen medlemshantering och stöd för ett stort antal medlemmar med olika rättigheter och roller. Rättigheter kan definieras för mappar på samtliga nivåer, samt på filnivå.

Läs mer om åtkomstkontoll här

Uppladdning och redigering av filer

Interaxo har inbyggt stöd för att ladda upp och spara alla filtyper. Med hjälp av en dra och släpp-funktion kan du enkelt ladda upp både filer och mappar i samma arbetsflöde.

I Interaxo kan man öppna och redigera Office-filer lokalt och spara ner nya versioner. Övriga filformat kan låsas för redigering och nya versioner måste laddas ner och upp manuellt.

dokumenthåndtering_2
dokumenthåndtering_3

Versionshistorik

Interaxo erbjuder fullständig versionshistorik för samtliga filformat. Det innebär att det skapas en ny version varje gång en fil uppdateras, oavsett om det handlar om mindre eller större ändringar. Versionshistoriken kan inte avaktiveras. När man laddar upp ett dokument med samma namn frågar Interaxo om det nya dokumentet ska sparas som en ny version eller om det ska läggas till som en separat fil.

I Interaxo kan versionshistoriken för en viss fil innehålla olika filformat, t.ex. om en Word-fil uppdateras flera gånger och slutligen sparas i PDF-format.