Våre kunder

Vi har mange kunder og lange kunderelasjoner. Våre kunder er hovedsakelig i dag i Norge og Sverige, men vi har brukere spredt over hele verden. Kundene er fra Bygg og Anleggsbransjen, som vi har samarbeidet med i mange år om vår produktutvikling.  Våre hovedkunder er byggherrer og entreprenører, men vi har også prosjektledere, konsulentselskaper og  arkitekter som en viktig kundegruppe og som våre trofaste ambassadører. 

Andre Thyri
Utenkelig uten Interaxo

"Interaxo gir meg en god kontroll med alle aktører sin innsats og leveranser i prosjektene og all informasjon er lett tilgjengelig uansett hvor jeg befinner meg. Å lede større leveranseprosjekter uten Interaxo fremstår i dag som utenkelig".

Andres Thyri,
Senior Prosjektleder Artec Aqua

Erik Hilmius
Reduce errors and save time
"We have chosen the Bimeye solution as we can see that we will reduce errors and save time".

Erik Hilmius
VDC specialist at NCC

Trond Simensrud
Enklere og bedre kontroll

"Samhandlingen med kunder og leverandører er nå betydelig enklere. Oversiktlige visuelle godkjenningsprosesser gir raskere og bedre kontroll i prosjektene."

Trond Simensrud,
prosjektleder i Hæhre Entreprenør

Oslo Havn sparer tid

Endringer skjer kontinuerlig i byggeprosjekter og fører til et hav av uoversiktlige epostmeldinger. 

 "Interaxo forenkler hverdagen ved at relevant informasjon er å finne på ett sted; vi sparer tid. I tillegg forenkler ordningen med flytmapper revisjoner, verifisering og ansvar. Interaxo benyttes fordi denne løsningen tilbyr en felles plattform for utveksling av prosjektrelatert materiale i Bygge- og anleggsprosjekter,"

Erling Jenssen i Eiendomsavdelingen til Oslo Havn KF.

DSCF1236-16x9-Crop-Low

Nye Nasjonalmuseet i Oslo. Hvordan klare å holde orden på dokumentasjon, endring og fremdrift i ett så stort og omfattende prestisjeprosjekt.

Bygging av ny A-fløy på Universitetssykehuset i Nord-Norge

Renseanlegget ved Mosvatnet i Suldal. "Med denne måten å jobbe på samles all informasjon på ett sted og gjør informasjonsplikten til byggeleder betydelig enklere" avslutter Espen Vestbø i Kon-Sul.

More than 20% in time saving

"The feeling of delivering a secure project is the best. With Bimeye we are safe and we deliver projects that are 100% right – every time!
Being able to keep everything in one place in the database is important no matter the size of a project. Before, I had to find all the details in various places,  as in different Word- and Excel files.

Agnese Blaubarde
Interior Designer at Cedervall Arkitekter, 

forsvarsbygg
oslo-havn
cowi
bk
downloadn