TIDLIGERE WEBINAR

Effektiv oppfølging av MMI på objektnivå

Synes du det er tidskrevende å følge opp MMI på objektnivå? At det ikke alltid er like tydelig om noe er ferdig prosjektert eller klart til bestilling, selv om det ser slik ut? I vårt kommende webinar gir vi deg innsikt i hvordan du kan oppnå full kontroll over modellobjekter og hvordan prosjektet kan kommunisere, samt kvalitetssikre datakvaliteten i BIM modellene, eksempelvis med utgangspunkt i den nye MMI-veilederen 2.0.
Til opptak

Webinar, seminar og events

Alla
Interaxo Project
Interaxo Field
Interaxo BIM Data
Event
Annet
Interaxo BIM Data
TIDLIGERE WEBINAR
Effektiv oppfølging av MMI på objektnivå
Synes du det er tidskrevende å følge opp MMI på objektnivå? At det ikke alltid er like tydelig om noe er ferdig prosjektert eller klart til bestilling, selv om det ser slik ut? I vårt kommende webinar gir vi deg innsikt i hvordan du kan oppnå full kontroll over modellobjekter og hvordan prosjektet kan kommunisere, samt kvalitetssikre datakvaliteten i BIM modellene, eksempelvis med utgangspunkt i den nye MMI-veilederen 2.0.
Interaxo Project
Annet
TIDLIGERE WEBINAR (DEL 3 AV 3)
Effektive byggeprosjekter: Krav til BIM modellen
Interaxo BIM Data gjør det enkelt å samle, dele og berike modellinformasjon hvor både prosjekterende, entreprenører og byggherre kan jobbe et samlet sted rundt modellens informasjon og krav. Med hjelp av integrasjoner mellom Interaxo BIM Data og SWGs forvaltingsløsninger, får vi en enkel overleveringsprosess.
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med de siste nyhetene fra Tribia og Interaxo!

Meld deg på
Interaxo Project
Annet
TIDLIGERE WEBINAR (DEL 2 AV 3)
Effektive byggeprosjekter: Innsamling og overlevering til forvaltning.
Med Interaxo Project blir innsamlingen av informasjon for forvaltning enklere og mer transparent. Ved å opprette maler basert på krav oppnår vi en effektiv innsamlingsprosess der alle i prosjektet forstår hva som skal leveres.
Interaxo Project
Annet
TIDLIGERE WEBINAR
Effektive byggeprosjekter: Prosjektgjennomføring.
I opptaket av dette webinaret i serien "Effektive byggeprosjekter: fra prosjekt til forvaltning" (del 1 av 3) viser Tribia i samarbeid med SWG deg hvordan Interaxo Project gjør prosjekthverdagen enklere og mer transparent.
Interaxo Field
TIDLIGERE WEBINAR
Ombrukskartlegging og tilstandsanalyse.
Planlegging, gjennomføring og etterarbeid av feltarbeid kan være svært tids- og ressurskrevende med manglende kontroll. Ved bruk av Interaxo Field kan datafangsten og utarbeidelse av rapporter og analyser utføres på en enklere måte med direkte påvirkning på tids- og kostnadsmessige faktorer.
Annet
TIDLIGERE WEBINAR
AI-generert byggeplass i "streetview" og 3D.
Å dokumentere status og fremdrift på byggeplass kan være en svært tidkrevende prosess. I opptaket av dette webinaret kan du se hvordan Oculo kan gjøre at datafangsten utføres på en svært effektiv måte så en kan fokusere på mer verdiskapende arbeid. Spor progresjon på byggeplassen, spar tid og reduser risiko ved bruk av kunstig intelligens og 360°-teknologi.
Event
TIDLIGERE WEBINAR
Prosjektlykke 2023
Den 14. november ble Tribias årlige heldagskonferanse gjennomført i Stockholm. Årets konferanse kastet lys over nøkkelfaktorene som kreves for å sikre suksess i prosjekter gjennom smarte, digitale arbeidsprosesser. Konferansen samlet noen av de mest innflytelsesrike aktørene i Norden, som delte sine verdifulle erfaringer om hvordan de oppnår økt effektivitet gjennom digitalisering. Takk til alle som deltok - vi gleder oss allerede til neste år!
Interaxo Project
TIDLIGERE WEBINAR
Sakshåndtering i Interaxo Project
I opptaket av dette webinaret viser Kristoffer Fongen fra Tribia deg fordelene som Interaxo Project kan tilføre prosjektet.
Interaxo Project
TIDLIGERE WEBINAR
BIM for FDV: Uavbrutt informasjonsflyt fra prosjekt til forvaltning.
I opptaket av dette webinaret viser Patrick Solberg fra Tribia og Pål Janson fra SWG deg hvordan man skaper forutsetninger for informasjonshåndtering i et livssyklusperspektiv.
Interaxo Field
TIDLIGERE WEBINAR
Forenkle egenkontroll, kvalitetskontroller og avviksbehandling på byggeplass.
I opptaket av dette webinaret viser Kristoffer Fongen fra Tribia deg hvordan Interaxo Field forenkler arbeid med KS på byggeplass.
Interaxo Project
TIDLIGERE WEBINAR
Digital støtte for BREEAM sertifisering.
I opptaket av dette webinaret vil Patrick Solberg fra Tribia vise deg hvordan du får digital støtte for BREEAM sertifisering i Interaxo Project.
Interaxo BIM Data
TIDLIGERE WEBINAR
Dørmiljøer i Interaxo BIM Data
I opptaket av dette webinaret viser Patrick Solberg fra Tribia hvordan dere kan sikre null feil i prosjekteringen av deres dørmiljø med Interaxo BIM Data.
Interaxo Project
TIDLIGERE WEBINAR
Modellbasert Sakshåndtering
I opptaket av dette webinaret viser Kristoffer Fongen fra Tribia deg Modellbasert Sakshåndtering i Interaxo Project.
Interaxo Project
TIDLIGERE WEBINAR
Endringshåndtering
I opptaket av dette webinaret viser Patrick Solberg fra Tribia deg hvordan man på best mulig måte kan håndtere endringer i Interaxo Project.
Interaxo Project
TIDLIGERE WEBINAR
Visuelle Tavler
I opptaket av dette webinaret viser Kristoffer Fongen fra Tribia deg hvordan hvordan du får mest mulig ut av Visuelle Tavler i Interaxo Project.
Interaxo Project
TIDLIGERE WEBINAR
Prosjektveiviseren
I opptaket av dette webinaret viser Hanne Tosterud og Cilla Warborn fra Tribia deg hvordan Interaxo Project støtter Prosjektveiviseren.
Interaxo Field
TIDLIGERE WEBINAR
SHA i byggeprosjekter
I opptaket av dette webinaret viser Kristoffer Fongen fra Tribia deg hvordan du får fullstendig kontroll på SHA i byggeprosjekter med Interaxo Field.
Interaxo Project
TIDLIGERE WEBINAR
Målebrevshåndtering
I opptaket av dette webinaret viser Kristoffer Fongen fra Tribia deg hvordan man kan effektivisere målebrevshåndtering ved hjelp av Interaxo Project.
Interaxo BIM Data
TIDLIGERE WEBINAR
BIM Data på 10 minutter
I opptaket av dette webinaret gir Kristoffer Fongen fra Tribia deg en introduksjon til Interaxo BIM Data på 10 minutter.
Interaxo Project
TIDLIGERE WEBINAR
FDV-innsamling i Interaxo Project
Meld deg på vårt neste webinar som finner sted onsdag 22. mai kl. 13.00. Dette webinaret vil gi deg tips og råd om hvordan du kan kvalitetssikre innholdet i BIM modellen din.