økt effektivitet og reduserte kostnader

Interaxo har effektivisert Lillehammer kommune sine VA - prosjekter

"Interaxo har effektivisert våre vann og avløpsprosjekter. Thor Anders Johansen, Prosjektleder - VA i Lillehammer kommune, utrykker tilfredshet med løsningen som har gitt økt effektivitet og økt kapasitet til andre oppgaver, samt reduserte kostnader for prosjektgjennomføring".

Written by Ingvild Mehren

Lillehammer kommune har over 28.500 innbyggere, og kommunen har en utstrekning på 477 km2. Sammen med nabokommunene Øyer og Gausdal, utgjør de tre kommunene Lillehammer-regionen som har nær 40.000 innbyggere. Tjenesteområdet VA i Lillehammer kommune har 3 avdelinger (50 ansatte); ledningsnett, tekniske anlegg og forvaltning/prosjekt/utbygging. Prosjektavdelingen har 5 prosjektledere med samlet investeringsbudsjett 150-200M/år. Prosjektene inndeles i sanering og ny-anlegg ledningsnett, rehab og ny-bygg tekniske anlegg (vannverk, pumpestasjoner vann, høydebassenger vann, pumpestasjoner avløp, renseanlegg avløp).


BEHOV FOR SAMHANDLING PÅ EN PLATTFORM
  • "For å oppnå målet om økt effektivitet og økt kapasitet til andre oppgaver samt ønsket fra Lillehammer kommune om å delta betydelig med digital videreutvikling, meldte det seg et behov for å kunne samhandle på en plattform".

Bakgrunn: Lillehammer kommune hadde utfordringer knyttet til effektiv håndtering av VA-prosjekter og som en mindre kommune hadde de behov for en løsning som var mer i tråd med deres krav og samtidig kunne støtte dem i disse prosjektene.

20181217_145530

 

"Vi så behovet for samhandling på en plattform under utførelsen av prosjektene sier Thor Anders Johansen, Prosjektleder - VA i Lillehammer kommune".

 

INTERAXO gjør det ENKELT FOR PROSJEKTLEDER Å HA GOD KONTROLL OG OVERSIKT

Lillehammer kommune har gått veien fra prosjektoppfølging ved bruk av tradisjonell windows mappestruktur til leaset mappestruktur ("hotell") og Teams. Disse har ikke hatt gode nok løsninger for samhandling og kommunikasjon via en plattform.

"Ved bruk av Interaxo er det mye enklere for alle deltakere i prosjektet, da alt er på en plass. Tydelig ansvar kan tildeles med frist. Hvis alle har lojalitet til systemet og utfører sin registrering/oppfølging, kan man enkelt finne oversikt over egne og andres oppgaver, dokumenter og tegninger".

Thor Anders forteller at han som Prosjektleder har god kontroll og oversikt, og kan enkelt utføre detaljert søk etter info ved behov. Epost er bortimot eliminert og erstattet av Interaxo. Byggemøter refereres med etablering av aksjonspunkter under møtet, eller rett i etterkant sammen med byggeleder. Også alle oppgaver og info registreres for kommentarer, og flyt-systemet er nå godt innarbeidet. Mappe for tekniske avklaringer benyttes ikke, de er erstattet av aksjonspunkter.

Bruk av rådgiver fra Tribia har vært svært nyttig i vår oppstart med Interaxo, da det ble arrangert to veldig informative workshops. Deres raske og grundige respons på våre spørsmål samt deres evne til å tydeliggjøre våre behov,har vært verdifullt for oss. For å sikre god og riktig bruk har vi også benyttet oss av flere brukermøter underveis for å sikre god arbeidsmetodikk, noe som har vært avgjørende for å sikre riktig bruk og verdi av løsningen.

20240411_133531Vann og avløpsprosjekt Lillehammer kommune. Foto: Lillehammer kommune   

Digitalisering av va-SEKTOREN 

"Digitalisering innen VA-sektoren er i sterk utvikling. Mange av fagsystemene er skybaserte løsninger med mulighet for digital oppfølging i felt. Lillehammer kommune ønsker å delta betydelig med digital videreutvikling bl.a. vurderer vi modellbasert prosjektgjennomføring" sier Johansen og avslutter med dette når vi spør han om hva dere på sikt ønsker å få ut av å bruke Interaxo :

"I tillegg til økt effektivitet og kapasitet til andre oppgaver samt reduserte kostnader, forventer vi økt kvalitet i utførelsen av våre prosjekter da risiko for feil, mangler, forglemmelser og misforståelser reduseres ved riktig og lojal bruk av Interaxo".

 

 

 

Book en uforpliktende demo

Nysgjerrig på hva Interaxo kan bidra med i ditt prosjekt?

Fyll ut skjemaet eller kontakt oss på +47 22 50 45 50 så forteller vi mer og setter opp en gratis og uforpliktende demo.