Multiconsult effektiviserte med Interaxo field

Befaring på 9 eiendommer på en uke

"Vi tror ikke vi hadde levert så bra uten Interaxo Field. Det har vært en stor fordel for kollegaer fra hele landet som har vært rundt på befaring, og at det har vært et mer enhetlig system".

Written by Agathe Aase
Multiconsult er ledende i Norge innen prosjektering og rådgivning. I mai 2021 ferdigstilte de et stort oppdrag hvor de gjennomførte tilstandsanalyser av en eiendomsportefølje med rundt 180 eiendommer spredt ut over hele landet. Tilstandsanalysene ble gjennomført med befaring av alle eiendommene hvor det ble gjort vurderinger av hver bygning og av hvert rom i bygningen. 


Rapporter med beskrivelse av tilstand og estimater for utbedring ble levert forløpende etter som befaringer og rapporter ble utført og kvalitetssikret. Effektiv datafangst og rapportering var dermed svært viktig. 

Skreddersydde og enhetlige rapporter
Henning Mæhle, sivilingeniør i Multiconsult forteller at de valgte Interaxo Field som feltverktøy på grunn av tilpasning- og konfigureringsmulighetene. Muligheten til å skreddersy maler og rapporter skapte et enhetlig system, som var spesielt viktig i for dem i et stort oppdrag med mange involverte aktører over hele landet. 


Mæhle, Henning"Vi tror ikke vi hadde levert så bra uten Interaxo Field. Det har vært en stor fordel for kollegaer fra hele landet som har vært rundt på befaring, og at det har vært et mer enhetlig system". 

Til tross for mange involverte, mener Multiconsult at Interaxo Field var lett å ta i bruk. Verktøyet ble presentert for alle involverte i prosjektet, og de opplevde lite oppfølgingsspørsmål om hvordan ting fungerte i etterkant. Henning påpeker at det virker som at folk synes Interaxo Field er veldig greit å bruke. 

Henning Mæhle, sivilingeniør i Multiconsult

Bedre kvalitet med effektiv datafangst og rapportering
Tidligere brukte Multiconsult manuelle prosesser som involverte penn, papir og tegninger på befaring, og tidskrevende rapportskriving i etterkant.

"Jeg vil si at Interaxo Field er uvurderlig, å gjøre et slikt oppdrag med penn, papir og tegninger hadde vært vanskelig. Uten denne løsningen hadde det vært veldig mye arbeid å lage bildevedlegg og kommentarer på alle rom og overflater på 180 eiendommer".  

Henning fortsetter å fortelle at han hadde befaring på 9 eiendommer på en uke, og sier at slik effektivitet hadde vært umulig uten et verktøy som Interaxo Field hvor man kan sortere de registreringene man har gjort. På denne måten har Multiconsult spart mange timers arbeid for hver rapport. 

Befaring

"Vi leverer et bedre produkt enn det vi hadde gjort hvis vi ikke brukte Interaxo Field. Vi får bilder som viser hvor vi har vært og legger inn kommentarer slik at vi husker hva vi har observert. Det hadde ikke vært mulig å dra på befaring på 9 eiendommer hver uke uten denne løsningen, ikke med den kvaliteten og den hastigheten - ingen tvil om det". 

Multiconsult har hatt stor suksess med Interaxo Field på tilstandsrapporter, og ønsker nå å utvide bruksområdet til andre avdelinger.

 

Book en uforpliktende demo

Nysgjerrig på hva Interaxo kan bidra med i ditt prosjekt?

Fyll ut skjemaet eller kontakt oss på +47 22 50 45 50 så forteller vi mer og setter opp en gratis og uforpliktende demo.