Interaxo field prosjektverktøy
Feltverktøy bygge
Interaxo Field

Feltverktøyet som støtter din måte å planlegge, jobbe og rapportere på

Få en enklere prosjekthverdag med Interaxo Field 

Med vårt feltverktøy har du en trygg fremdrift i ditt prosjekt. Effektiviser vernerunder (HMS) og avviksbehandling og automatiser generering av sluttrapport. Løsningen er fleksibel og konfigureres enkelt med dine egne moduler - alt for å passe din måte å jobbe på. Interaxo Field en entreprise-løsning som bygger på industri- og bedriftsstandarder for et best mulig resultat og kontinuerlig forbedring. 

 

Unizite 3-1
Interaxo field

Effektive vernerunder

Å jobbe med HMS på byggeplass kan være tidkrevende, men med Interaxo Field effektiviseres vernerunder og gjør det enkelt for deg å holde oversikt over avvik. 

FIELD bilde
Interaxo Field

Fleksible sjekklister for innsamling av data

Ved at sjekklisten din gjøres mer treffsikker og tilpasset til de ulike prosessene i prosjektet vil de som utfører sjekken få en enklere hverdag og kunne rapportere bedre informasjon tilbake til prosjektet.

Noen av funksjonene i Interaxo Field

Avviksregistrering

Avviksregistering er ett av de viktigste elementene i systematisk kvalitetsarbeid på byggeplassen. Med Interaxo Field kan du raskt registrere et avvik ved bruk av mobil eller ipad. Der kan du legge inn et eller flere bilder med kommentar som viser avvikets innhold. Avviket kan plasser direkte på plantegningen for enkelt å henvise til avvikets plassering. Når avviket er registrert sendes den direkte til den ansvarlige for behandling.

Sjekklister

Konfigurer og tilpass alle typer sjekklister i Interaxo Field for å dekke behovet i ditt prosjekt. Interaxo Field kan enkelt skreddersys for å sette opp de sjekklistene du har behov for. Sjekklisten har også koblinger til alle observasjoner og avvik som er opprettet fra sjekklisten. Her arbeider man direkte i tegningen og utarbeider underlag for rapporteringen. Dette sammenstilles automatisk.

HMS

Interaxo Field gir god støtte for å registrering av uønskede hendelser (RUH), vernerunder, og sikker jobb-analyser (SJA). Gjennom rask registeringen og direkte varsling er det lettere å opprettholde sikkerheten på byggeplassen. Muligheten for prosjekttilpassede protokoller legger til rette for god planlegging og trygg gjennomføring av ditt arbeid.

Derfor velger våre kunder Interaxo Field

Tilbakemeldingene vi får fra våre kunder om hvorfor de velger Interaxo Field begrunnes ofte med tilpasning- og konfigureringsmulighetene løsningen åpner for. Skreddersydde maler og rapporter skaper et enhetlig system og det er brukervennlig og intuitivt, noe som gjør det enkelt å implementere også i større prosjekter. 

medium-shot-side-view-construction-engineer-using-tablet

Med Interaxo Field jobber alle rett og slett mer effektivt og ryddig enn tidligere, noe som igjen fører til sparte timer og bedre oversikt. 

Fordeler med Interaxo Field
  • Helhetlig og fleksibel løsning for HMS og KS for byggeprosjekter. 
  • Uavbrutt informasjonsflyt mellom kontor og byggeplass.
  • Statistikk på det du ønsker med oversiktlig, visuell fremstilling.  
  •  Du kan knytte registreringer både mot BIM/3D-modell, plantegning og geolokasjon. 
  • Oversiktlig dashboard som gir mulighet for analyse på tvers av prosjekter. 
  • Tilfredsstiller krav innen ISO 9001 / 45 001 
  • Et verktøy som gir nyttig og viktig beslutningsstøtte. 
  • Registreringer kan gjøres offline.