Ringerike kommune med FDV-suksess:

Samlet inn 95% av dokumentasjonen før overtakelse.

"Det er klart vi er fornøyd med et sånt resultat". 

Written by Kristine Gullaksen
Ringerike er en kommune i vekst - som også satser på digital utvikling når de benytter seg av Interaxo i sine byggeprosjekter.

Dette har så langt vist seg å være en verdifull investering, gitt at verktøyet benyttes på korrekt måte. Her er deres råd for andre som ønsker å ta steget mot en smartere prosjekthverdag. 

Ringerike kommune i Viken med sine drøye 30 000 innbyggere har siden 2015 bygget bygg og infrastruktur for om lag 2.5 milliarder kroner - en stor investering for en forholdsvis liten kommune. Blant prosjektene som nå står klar, eller ferdigstilles, er to store skoleprosjekter, omsorgssenter, omsorgsboliger, legevakt, ny ambulansesentral og en større mengde infrastruktur.

For flere av disse prosjektene har kommunen benyttet seg av Interaxo som samhandlingsverktøy. Prosjektleder for utbygging, Trond Skogdal, sitter igjen med klare tanker om hvilke gevinster dette har gitt, men også hva det er viktig å tenke på for å oppnå best resultat med ny, digital arbeidsmetodikk. 

Sett av nok tid til rådgivning og nye rutiner

“Det som er fint med Interaxo er alle de mulighetene det åpner for kommunikasjonsmessig”, sier Trond Skogdal.

Trond “Fildeling, felles regulering av dokumenter og da spesielt endringshåndtering gjør at vi har hatt en mye mer oversiktlig og ryddig prosess enn tidligere”, fortsetter han før han påpeker,

“men det er viktig med en god oppstart dersom man skal få maksimalt utbytte”. 

Skogdal forteller at de har fått god innføring i Interaxo fra rådgivningsavdelingen til Tribia, men også hvor viktig det er å bli enige internt om hvordan systemet skal benyttes før man setter i gang. 

 


Bilde: Prosjektleder for utbygging i Ringerike kommune, Trond Skogdal.

“Alle prosjekter er ulike, med ulike forutsetninger og behov. For vår del er dette første gang vi aktivt bruker et slikt verktøy, og nå har vi laget et system og rutiner som vi synes har fungert bra og som vi kommer til å benytte videre. Mitt råd er helt klart å bruke litt tid på dette i starten".  

Rådgivningssjef i Tribia, Nicolai Loennecken, kan understreke Trond Skogdals erfaringer.  

“Vi ser at de kundene som tar seg tid til en god oppstart får absolutt mest tilbake i bruk av Interaxo. En god dialog om prosjektets behov, og hvilke forutsetninger de involverte har i bruk av denne type verktøy gjør det også enklere for oss å skreddersy en god innføring tilpasset prosjektets mål - dette er en suksessoppskrift vi ser går igjen hos oss”.  

FDV-innsamling i boks før overtakelse

Etter å ha kommet ordentlig i gang med Interaxo ser Skogdal og Ringerike kommune de virkelige gevinstene Interaxo kan bidra med i et byggeprosjekt når det utnyttes til det fulle.

“Vi holder på å ferdigstille et større omsorgsboligprosjekt, hvor vi har samlet inn nærmere 95% av dokumentasjonen før overtakelse. Dette er nok første gang vi har opplevd noe sånt”, sier Skogdal, og legger til at dette ikke er hverdagskost. 

“Det er klart vi er fornøyd med et slikt resultat. Tidligere har vi av ulike grunner ikke kommet like fort i gang med denne innsamlingen. Dette viser at dersom man har mulighet til å ta seg tid til en god oppstart, så får man det veldig behagelig senere”, avslutter han.


Ønsker du å vite mer om Interaxo og FDV-innsamling? Ta kontakt med oss her, for en gratis demo og uforpliktende samtale. 

 

Book en uforpliktende demo

Nysgjerrig på hva Interaxo kan bidra med i ditt prosjekt?

Fyll ut skjemaet eller kontakt oss på +47 22 50 45 50 så forteller vi mer og setter opp en gratis og uforpliktende demo.