Sortland Entreprenør forteller om sine gode erfaringer med Interaxo

Written by Anna Daneshvar

Lars Christian Langø, Prosjektleder hos Sortland Entreprenør, forteller om sine positive erfaringer med å bruke Interaxo i sitt prosjekt.

Informasjon om prosjektet

Sortland Entreprenør sin kontrakt med Holmøy Maritime gjelder bygging av nøkkelferdig nytt lakseslakteri på Liland utenfor Sortland. Prosjektet blir det største i historien for både Sortland Entreprenør og Kronsteingruppen, med en samlet verdi på nesten 500 millioner kroner.  Snøhetta er arkitekt for det innovative lakseslakteriet. Slakteriet vil gi 60-80 arbeidsplasser på Sortland. Dette er ett prosjekt Sortland Entreprenør konkurrerte med landsdekkende entreprenører om, og er stolte over å ha blitt valgt takket være god planlegging, fremdrift, struktur og åpenhet.

sortland-entreprenorLars Christian forteller at Interaxo har vært et godt støttesystem i både planleggingen og utførelsen. De begynner å få god kompetanse på bruk av Interaxo, de anser det som svært nyttig.

Når Sortland Entreprenør har standardisert på Interaxo muliggjør det gode metoder som effektiviserer ulike deler av prosjektet. Dette med tanke på å sikre at riktige tegninger blir publisert i prosjektet, fange opp endringer, men også å trygge gode beslutninger blant de mange avklaringene som må gjøres.

Jobbe smart mellom møter

En av de store gevinstene med Interaxo er aksjonslister som åpner opp for en mer effektiv og dynamisk prosjekteringsprosess. Det at sakene er tilgjengelig til enhver tid sammen med muligheten for å kommentere direkte knyttet til sakene sørger blant annet for raskere behandlingstid. Aksjonslistene fungerer som ett referat for oss, hvor alle skriver en liten bit hver. Noen saker trenger vi kun å følge med fra sidelinjen, eller vi kan involvere oss når det trengs, i tillegg til å ta beslutningen om saken avsluttes eller ikke. Aksjonslisten har erstattet behovet for de tradisjonelle møtereferatene.

«Kommunikasjonsmulighet og sporbarhet i Interaxo sparer oss for mye tid. I hvert fall på gamle saker når det har gått ett halvt år og du har 30 møtereferater i tillegg til e-poster og du må prøve å tenke på når du skrev om den saken. Nå kan vi bare ta opp aksjonslisten og legge inn ett søkeord så får du opp all informasjon om f.eks. den kulverten. Det er mye mer fordelaktig enn å bruke mye tid på å søke igjennom gamle dokumenter og ikke minst e-poster» sier Lars Christian.

Tegningshåndtering benyttes også hvor de kan kontrollere hver eneste revisjon for å se hvilken betydning dette har for prosjektet og om det kan føre til endringer som må fremmes til underentreprenøren og evt. byggherre. «Vi får kontroll på alt som endres. Om det er noe som avviker fra kravspesifikasjon fanger vi det opp» sier Lars Christian. Modeller og informasjon om kollisjonskontroller legges også i Interaxo, for å ha alt samlet på ett sted.

«Vi verdsetter sporbarhet i Interaxo. Det er en stor fordel at dokumentasjonen er tilgjengelig for alle involverte parter, og at du har mulighet til å sjekke all informasjon om prosjektet på ett sted» sier Lars Christian.

Stor fordel at dokumentasjonen er tilgjengelig for alle involverte

Lars Christian mener også at det er svært viktig for dem å få alle endringsmeldingene i Interaxo, de får en sjekk mot underentreprenører og byggherrer på denne måten. I stedet for å følge det opp i et Excel-dokument som er mye vanskeligere å jobbe med, gjør de det i Interaxo, noe som gjør hverdagen enklere og mer strukturert. Hver og en av kontraktspartene får tilgang til en avgrenset endringsmappe som gir oversikt over status, kommunikasjon og all annen informasjon om endringene. Lars forteller videre at de nå kontraktfester at alle endringsmeldinger skal sendes via Interaxo. Om de da senere får noen på e-post, sendes det tilbake med oppfordring om å legge det inn i Interaxo. Dette gir oversikt og kontroll og det ser også de kontraherte UE-ene nytten av.

– På denne måten trenger vi ikke å tvile på om noe er gjort eller ikke og det er vanskelig for noen å si at de ikke har fått den informasjonen, sier Lars Christian.

– Vi ønsker at så mye som mulig skal gå gjennom Interaxo. Vi samler alt på ett sted, dette bidrar til færre e-poster og e-postkaos. Ved hjelp av Interaxo får vi en mer effektiv tidsbruk og sporbarhet av all kommunikasjon i prosjektet, avslutter Lars Christian. 

Er du interessert i å vite mer om Interaxo? Ta kontakt for en uforpliktet samtale og gratis demonstrasjon her.
Book en uforpliktende demo

Nysgjerrig på hva Interaxo kan bidra med i ditt prosjekt?

Fyll ut skjemaet eller kontakt oss på +47 22 50 45 50 så forteller vi mer og setter opp en gratis og uforpliktende demo.