skanska benyttet Interaxo bim data i prosjekt: villa brogården. 

Reduserte timebruk med 85%

"Når det gjelder fremtidige prosjekt hvor vi eller klienten ser behov for en digital løsning vil vi benytte Interaxo BIM Data".

Written by Kristine Gullaksen

Joakim Larsson, digital leder for design i Skanska, deler sine erfaringer med Interaxo BIM Data i prosjekt: Villa Brogården, et eldrehjem i Alingsås. 

Bakgrunn

Villa Brogården i Alingsås er et av Skanskas egenutviklede prosjekter som gjennomføres som et samarbeid av flere avdelinger på tvers. Her har avdelingene sammen satt sine egne prosjektmål med  ambisjon om å gjøre en ekstra innsats for å bli et referanseprosjekt innen Skanska og et forbilde på alle deres bærekraftsområder. 

Denne ambisjonen ønsket Larsson velkommen når han presenterte sine tanker om både prosjektet og Skanska i sammenheng med den digitale utviklingen. Metodikken de nå får støtte for i Interaxo BIM Data, samt erfaringene fra prosjektet, ønsker man å ta videre i selskapets fremtidige prosjekter. 

Slik benytter Skanska Interaxo BIM Data

Ved hjelp av Interaxo BIM Data kan Skanska legge inn metadata og dermed lage en IFC-modell som inneholder all informasjonen som drift- og vedlikehold trenger. Endringer implementert under bygging blir løpende tilføyd i IFC-modellen. Ved å levere en så nøyaktig og oppdatert kopi, en såkalt "Digital Tvilling", får prosjektleder tilgang til de riktige dataene samtidig som Skanska.

På denne måten har Skanska dermed utviklet en løsning som er både enkel, kvalitetssikret og kostnadseffektiv. 

“Da vi først kom i kontakt med Tribia angående Interaxo BIM Data visste vi ikke hvem som var kjøperen av Villa Brogården, valgte derfor heller ikke et FDV-system. Ideen ble å lage en løsning som ville passe flest mulig” sier Larsson og fortsetter, 

Skanskafyren“I de fleste eiendomssystemer legger man inn IFC-modeller eller Excel-filer. Interaxo BIM Data kan produsere begge disse formatene selv, og det er grunnen til at vi valgte dette systemet. Først og fremst ønsket vi en generell løsning, og det fikk vi med Interaxo BIM Data” forteller han.

Skanska har et internt behov for metadata på modellene og også på hva de leverer av data til kunden. "Det er ikke bare den fysiske bygningen som er Skanskas produkt, men også den digitale eiendomsløsningen der Interaxo BIM Data kommer til nytte. Her legger vi inn alle dataene vi får fra design og produksjon," sier Larsson.

Økt effektivitet og lavere kostnader med Interaxo BIM Data 

Ved hjelp av Interaxo BIM Data har Skanska samlet inn etterspurt informasjon for drifts- og vedlikeholdsprosessen. Arbeidsmetoden har vist seg å være meget vellykket med en betydelig lavere anslått tid enn det samlede arbeidet i utgangspunktet var budsjetterte til. Der man i utgangspunktet så for seg å bruke rundt 200 timer var man med denne arbeidsmetodikken i mål på nærmere 30 - inkludert tiden man har måttet avse til opplæring i Interaxo BIM Data, innsamling av data og innlegging av alle metadata.  En reduksjon på hele 85%. 

Skanska ser også muligheten for å bruke løsningen i innkjøps- og budsjetteringsfasen.

“Vi ser store fordeler for oss i innkjøpsavdelingen fordi vi kan legge til informasjon og dele modellen slik vi vil ha den. Vi kan dele bygningsdeler som tilhører leiligheter, korridorer eller lignende, og så kan vi importere det til økonomiprogrammet vårt. Da får vi kostnadene direkte for det spesifikke rommet uten at dette er en større jobb, så dette blir en enorm tidsbesparelse! Vi har ikke kommet så langt enda, men vi ser mulighetene”, sier Larsson.

Interaxo BIM Data også i fremtidige prosjekter  

Problemet med modellene som Skanska har brukt før er at de sjelden blir akkurat slik de vil ha dem. Ved hjelp av Interaxo BIM Data kan de nå legge inn parametere selv og dele disse slik at de automatisk får en 4D-plan via sitt eget program. Objektene i modellen blir automatisk koblet til tidsplan, og deretter blir det laget en film som viser hvordan bygningen skal konstrueres. Denne filmen er nyttig for flere hensikter, spesielt for å visualisere prosjektet. Det er også nyttig i konstruksjonstekniske forhold sammen med underentreprenører og oppdragsgivere.

“Når det gjelder fremtidige prosjekt hvor vi eller klienten ser behov for en digital løsning vil vi benytte Interaxo BIM Data. Programmet støtter både at vi utvikler selv og jobber med komplekse prosjekter. Vi opplever programmet som enkelt og fleksibelt og det oppfyller fremtidige behov”, legger Larsson til avslutningsvis.

 

NYHETSBREV

Hold deg oppdatert med de siste nyhetene fra Tribia og Interaxo!