Våre kunder

Vi har mange kunder og lange kunderelasjoner. Våre kunder er hovedsakelig i dag i Norge og Sverige, men vi har brukere spredt over hele verden. Kundene er fra Bygg og Anleggsbransjen, som vi har samarbeidet med i mange år om vår produktutvikling. Våre hovedkunder er byggherrer og entreprenører, men vi har også prosjektledere, konsulentselskaper og arkitekter som en viktig kundegruppe og som våre trofaste ambassadører.