Kundehistorier

Vi har mange kunder og lange kunderelasjoner. Våre kunder er hovedsakelig i dag i Norge og Sverige, men vi har brukere spredt over hele verden. Kundene er fra Bygg og Anleggsbransjen, som vi har samarbeidet med i mange år om vår produktutvikling. 

Våre hovedkunder er byggherrer og entreprenører, men vi har også prosjektledere, konsulentselskaper og arkitekter som en viktig kundegruppe og som våre trofaste ambassadører.

Håndverkskompaniet benytter Interaxo som samarbeidsløsning

Sivert Varvin deler sine erfaringer med Interaxo og Tribia. Hemmeligheten bak veksten i Håndverkskompaniet er langsiktige relasjoner. 

Drammen Kommune | Interaxo

Effektiv og oversiktlig målebrevshåndtering i Interaxo. Svein Erik Kjeksrud, fagansvarlig byggeleder for Drammen Kommune forteller om deres erfaringer med målebrevshåndtering i Interaxo, og gir tips til hvordan håndteringen kan bli gjort på mest effektiv måte. 

Stavanger Kommune | Interaxo

Ved bruk av Interaxo og Visuelle Tavler har Stavanger Kommune oppnådd økt effektivitet, redusert e-postkaos og manuelle prosesser i rehabiliteringen av Stavanger Rådhus. 

Stavanger Kommune reduserer konflikter og bedrer oversikten med Interaxo.

Prosjekt Økern Portals Digitale Tvilling

Tribias løsninger Interaxo og Bimee bidrar til å sikre strukturen for all data som trengs for å skape en digital tvilling. Se videoen med Tribias konsulent Suleman Hersi, for å å få mer innsikt i Økern Portal-prosjektets innovasjon, digitalisering og digital tvilling. 

Digitale Tvillinger som en strategisk tilrettelegger for bærekraft

Vi er stolte over å presentere "digital Twins: A strategic enabler for sustainability" Der vi deltar med vårt case Økern Portal, Symetri & Tribia i samarbeid med  Tyréns AB.

“Vi er veldig stolte over hvordan Addnode Group-selskaper veileder våre kunder til å bruke digital tvilling teknologi for å påvirke bærekraft og til slutt skape et bedre samfunn” - Johan Andersson, VD, Addnode Group.

Halden Helsehus

Benytter Interaxo for beslutningsstøtte og sporbarhet

NCC og Halden Kommune signerte før jul 2020 kontrakt om samspillsentreprise på utvikling og totalrehabilitering av Halden Helsehus. Prosjektet består av innvendig og utvendig rehabilitering og sluttproduktet skal fremstå slik at kommunens helseressurser kan utnyttes på best mulig måte.
Multiconsult

Fikk store besparelser med Unizite

Henning Mæhle, sivilingeniør i Multiconsult forteller hvordan Unizite effektiviserte tilstandsrapporter og datafangst av 180 eiendommer.


Oslo havn

Sparer tid med Interaxo

"Interaxo forenkler hverdagen ved at relevant informasjon er å finne på ett sted; vi sparer tid. I tillegg forenkler ordningen med flytmapper revisjoner, verifisering og ansvar. Interaxo benyttes fordi denne løsningen tilbyr en felles plattform for utveksling av prosjektrelatert materiale i Bygge- og anleggsprosjekter,"
- Erling Jenssen i Eiendomsavdelingen til Oslo Havn KF.
 
Få det siste, først

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les om de siste kundehistoriene, nyheter og trender i bygg- og anleggsbransjen.