Tillbaka till alla

Tribia hjälper byggbranschen att spara med smart lösning

26 maj 2021

Tribia hjälper byggbranschen att spara med smart lösning
Intresset för att öka effektiviteten, minska kostnaderna och digitalisera byggprojekt ökar. Tribias framväxande samarbetslösning BIM-collaboration består av branschledande samarbetsverktyg för alla som bygger något. Med hjälp av dessa verktyg kan du digitalisera dina projekt och driva dem framåt.

Med ett genuint intresse för teknik och förståelse för byggprocessens alla skeden levererar Tribia lösningar för maximal kundnytta. Bimeye, som presenteras i artikeln, är en del i vårt produktsortiment och tillsammans med Interaxo för kontroll och kommunikation av information i olika processer i projektet samt fältverktyget Unizite utgör dessa företagets samarbetslösning BIM-collaboration.

”BIM-collaboration är summan av det du använder ur vårt produktsortiment. Den kombination av Interaxo, Unizite och Bimeye du behöver blir din BIM-collaborationlösning i ditt projekt och kan alltså skilja sig åt från fall till fall. Vårt mål är att leverera en sammankopplad lösning där projekt samlar in, kvalitetssäkrar och kommunicerar byggnadsinformation i en lösning genom alla projektets faser. Tillsammans ger de möjlighet för våra kunder att få full kontroll över projektets dokument, information, geometri och all BIM-data. Varje produkt tillgodoser olika behov och stöttar olika processer och har redan skapat värde för tusentals byggprojekt”, säger Fredrik Nirvin, Country Manager Sverige, Tribia AB.

Nyckeln med Bimeye är hantering av BIM-data. Det betyder att arkitekter, byggare och beställare kan samla, dela och kommunicera minsta detalj i byggnaden, allt från dörrar till funktionskrav. Lösningen har gjort succé och används regelbundet av både NCC och Skanska.

En av de stora vinsterna med Bimeye, enligt NCC:s VDC-specialist Emil Oscander, är att det går att förutse problem och därmed undvika onödiga kostnader.

– Med Bimeye har vi en säkrare informationshantering vilket minskar risken för felaktiga handlingar. Vi får också en direkt koppling mellan den traditionella PDF-handlingen och den tillhörande datan som nu hänger med vid inköpsförfrågningar, eftersom Informationen utgår från samma datakälla säkrar vi ett komplett förfrågningsmaterial som underlättar arbetet för leverantören av produkten = snabbt svar och rätt produkt. Ett felaktigt dörrparti som avropas och når produktionen är mycket kostsamt för projektet, säger Emil.

Detta är också något som Skanska gärna skriver under på. I kontorsprojektet Sthlm New 01 valde Skanska att använda Bimeye i dörrprojekteringen, men även för hanteringen av rumsbeskrivning.

– Dörrprojektering är komplext och innehåller många funktioner och krav. Med Bimeye kan tekniska detaljer och krav identifieras i projekteringen där den blir tillgänglig för alla inblandade aktörer som dessutom kan jobba parallellt, säger Camilla Åström, projekteringsledare på Skanska Sverige.

Med tanke på att Sthlm New 01 är en så komplex byggnad så har Skanska haft stor nytta av Bimeye, berättar Camilla och poängterar att känslan av överblickbarhet, kontroll och en lyckad samordning är det mest avgörande.

– Utan Bimeye så hade det till exempel blivit en helt annan granskningsprocess som är mer tidskrävande och risken för fel hade blivit större. Dessutom hade det blivit betydligt svårare att få till en tydlig gränsdragning, säger Camilla.

– Vårt samarbete fungerar jättebra där Tribia lyssnar på våra önskemål, har bra support och återkoppling om man behöver hjälp. Det finns ett öppet samtalsklimat med högt i tak och vi diskuterar regelbundet förbättringsmöjligheter, säger Camilla Åström.

Även Emil konstaterar att samarbetet med Tribia och Bimeye-lösningen är lite av en framgångssaga.

– Idag använder vi Bimeye i stora komplexa byggprojekt, men vi jobbar nu för att implementera lösningen på bredare front. Bimeye gynnar oss, våra projekt och är ett jättebra sätt att få fler att leverera handlingar mer datastyrt vilket i sin tur bidrar till vår strävan att jobba mer digitalt, säger Emil Oscander.

Är du intresserad av att veta mer om Tribias lösningar och hur de kan hjälpa dig att spara i dina byggprojekt?

Kontakta oss på 08-455 53 30 eller via mail: salj@tribia.com

KONTAKTA OSS