BIM Collaboration
- en lösning för all din projektdata

Vi gör det möjligt för alla deltagare att samarbeta, dela och kommunicera projektdata (inklusive BIM-data) genom alla projektets faser där all information är uppdaterad och tillgänglig i molnet. Från rums- och kravspecifikation i transparenta och visuellt presenterade processer, till gemensamma projekteringsmöten. Samt mobila fältverktyg på byggplatsen med HMS- och 3D-inspektion, revisionshantering av ritningar och modeller i transparenta visuella loggade arbetsprocesser.

symetri_ikoner_bå-25Dokumenthantering, autentiserings-
processer, revision och interaktion.

symetri_ikoner_bå-41Fältverktyg för rapportering, inspektion, kvalitetskontroll, HMS, registrering och uppföljning av tekniska avvikelser.

symetri_ikoner_bå-28Synka modell, extrahera modelldata och gör BIM-data tillgängliga i molnet för alla i projektet.

Digitalisera hela projektets livscykel

Genom att digitalisera projektets hela livscykeln tillför det värde från idén till projekteringsarbetet och vidare till förvaltning.

En stor utmaning för byggbranschen är att dessa modeller innehåller miljoner geometriska föremål. Dessa bör underhållas med aktuell information, tillhörande dokument och data.

Bilde6
Tre produkter small 2

Kraftfulla verktyg för ditt projekt

Tribia erbjuder flera produkter för ditt projekt som projektplattformar, mobila fältverktyg, modellvisualisering och hantering av BIM-data.

Ensamma är de kraftfulla verktyg för ditt projekt, men tillsammans ger de dig full kontroll över projektets dokument, geometri och all BIM-data. Varje produkt tillgodoser olika behov och har redan skapat värde för tusentals byggprojekt.


interaxo-logo-full-color-rgb


Dokumenthantering, godkännandeprocesser, ärendehantering, revision och samarbete.

IX skjermbilde
UZ skjermbilde

Fältrapportering, kartläggning, kvalitetskontroll, HMS,
registrering och uppföljning av tekniska avvikelser.

unizite-logo-full-color-rgb
bimeye-logo-full-color-rgb

Extrahera modelldata och gör dem tillgängliga i molnet för alla i projektet. Modellen är visualiserad och ger åtkomst till BIM utan användning av designverktyg.

Bilde7
BIM Collab

Vårt mål

Att leverera en BIM Collaboration-lösning där projekt samlar in, kvalitetssäkrar och kommunicerar byggnadsinformation i en lösning genom alla projektets faser.

Vi digitaliserar och förbättrar din projektgenomföring!

Jag önskar mer information om BIM Collaboration: