En lösning för all din projektdata

BIM-collaboration 

BIM-collaboration gör det möjligt för alla deltagare att samarbeta, dela och kommunicera projektdata (inklusive BIM-data) genom alla projektets faser där all information är uppdaterad och tillgänglig i molnet.

Lösningen som stöttar
alla faserna i ditt projekt

 Från rums- och kravspecifikation i transparenta och visuellt presenterade processer, till gemensamma projekteringsmöten. Samt mobila fältverktyg på byggplatsen med HMS- och 3D-inspektion, revisionshantering av ritningar och modeller i transparenta visuella loggade arbetsprocesser.

Tillsammans utgör de BIM-collaboration

Våra tre lösningar Interaxo, Unizite och Bimeye utgör det vi kallar BIM-collaboration.
Med våra lösningar får du full kontroll över dokument, geometri och all din BIM-data från idé och projektering till förvaltning.
Nu kan alla projektdeltagare samarbeta, dela och kommunicera projektinformation och få information som är uppdaterad och tillgänglig i molnet.

CDE-plattform-3

BIM-collaboration och Project Information Model (PIM)

För att effektivt kunna hantera sina tillgångar ur ett livscykelperspektiv, oavsett om informationen skapats historiskt eller med  BIM-stöd, krävs en gemensam masterdatakälla (CDE-plattform, Common Data Environment - Tribias BIM-collaboration lösning) där information från både projekt- och förvaltningsskedet kan checkas in och ut.  

Genom att byggprojektet etablerar en gemensam CDE-plattform redan i konceptfasen skapas förutsättningarna för en obruten informationskedja, från tidiga skeden till drift och förvaltning, det vi kallar livscykelhantering av information. Det handlar om att ställa krav på, samla in, kvalitetssäkra, strukturera och tillgängliggöra informationen så att den till sist i en sammanhållen form kan överlämnas och tillgängliggöras för byggnadens löpande förvaltningsprocesser.

En plattform för att samla in, strukturera och ordna information 

Den internationella standarden ISO 19650 beskriver en byggherres behov av en CDE -plattform (gemensam datamiljö) som består av två huvuddelar för att kunna ta emot information. En del handlar om att samla in och strukturera informationen i ett bygg- eller digitaliseringsprojekt i en databas. Detta är vad vi kallar projektinformationsmodellen (PIM) och löses med Tribias BIM-collaboration lösning.

Den andra delen är en fastighet och installationsdatabas, Assets Information Model (AIM for management), där alla data och geometrier för en fastighetsägares hela bestånd lagras (Läs mer hos vårt systerbolag SWG). Fastighet och installationsdatabasen kan kompletteras med data från både bygg- och digitaliseringsprojekt, samt från befintliga data i FM-systemet.

Läs mer om hur du kan hantera tillgångar ur ett livscykelperspektiv (Building Lifecycle Management)

Digitalisera hela projektets livscykel

Genom att digitalisera projektets hela livscykeln tillför det värde från idén till projekteringsarbetet och vidare till förvaltning.

En stor utmaning för byggbranschen är att dessa modeller innehåller miljoner geometriska föremål. Dessa bör underhållas med aktuell information, tillhörande dokument och data.

Bilde3

IX-mockup-2021

Kraftfulla lösningar för ditt projekt

Tribia erbjuder flera lösningar för ditt projekt som projektplattformar, mobila fältverktyg, modellvisualisering och hantering av BIM-data.

Ensamma är de kraftfulla lösningar för ditt projekt, men tillsammans ger de dig full kontroll över projektets dokument, geometri och all BIM-data. Varje lösning tillgodoser olika behov och har redan skapat värde för tusentals byggprojekt.

Jag önskar mer information om BIM-collaboration