Unizite | Smart digital construction

construction

Samarbeta och bygg smartare

Unizites uppdrag handlar om att digitalisera projektgenomföringen och byggarbetsplatsen i nära samarbete med våra kunder och partners i branschen. Vi bidrar till säkrare, produktiva och mer hållbara byggprojekt. Detta är vår mission!

Effektivisera ditt sätt att arbeta på byggarbetsplatsen

Unizite stöder ditt sätt att planera, arbeta och rapportera i fält. Unizite är flexibelt och du kan till och med konfigurera dina egna moduler. Företag och projekt har olika processer och nivåer för digitalisering på byggarbetsplatsen - där Unizite kan stödja dina specifika projektbehov. 

Unizite är en enterprise-lösning som stöder industri- och företagsstandarder för att möjliggöra efterlevnad och analys för kontinuerlig förbättring.

BIM-Header
symetri_ikoner_bå-47
Skräddarsydd efter konfiguration - och minska IT-kostnaderna.
symetri_ikoner_bå-16
Super enkelt och intuitivt mobil användargränssnitt.
symetri_ikoner_bå-14
Håll kontrollen med Unizites arbetsflöden och aviseringar.
Startsenter Unizite-1

Projektkontroll och beslutsstöd med vårt nya startcenter!

Det nya konfigurerbara startcentret gör det möjligt att analysera projekt direkt i Unizite utan att överföra data till externa system. För att lösa analysbehovsmobilen på byggarbetsplatsen finns det även nu en myndighetsstyrd projektöversikt i den nya Unizite-appen.


Lyckade kundhistorier

peab unizite-consto unizite-gk unizite-obas unizite-ramboll unizite-norisol

Nyheter från Unizite

Skapa din egen projekthemsida i Unizite

28 augusti 2020

Skapa din egen projekthemsida i Unizite

Unizite i senaste version har fått en enkelt konfigurerbar projekthemsida ”swipen” som kan användas för att..

Signera, spara och dela dokument i Unizite

03 juli 2020

Signera, spara och dela dokument i Unizite

Den senaste versionen av Unizite-appen har en ny signeringsfunktion direkt på skärmen. Den är superenkel att..

Dokument, ritningar och BIM till alla på byggarbetsplatsen.

13 maj 2020

Dokument, ritningar och BIM till alla på byggarbetsplatsen.

Tribias fältlösning uniZite stödjer ett antal digitala processer på byggarbetsplatsen och skapar värden i..