Livscykelanalys och rätt data under hela projektet
Building Lifecycle Management
Building Lifecycle Management

Tillgång till rätt data under hela byggnadens livscykel

Från idè till förvaltning

Building Lifecycle Management (BLM) är praxis för att designa, konstruera och driva en anläggning med en enkel uppsättning driftskompatibla data. Med Interaxo har du tillgång till geometri, BIM-data och tillhörande dokument under hela byggnadens livscykel.

Digital tvilling Interaxo
bygg för framtiden

Skapa din digitala tvilling med Interaxo

En digital tvilling är en digital representation av en byggnad med syftet att förenkla hanteringen av dess drift och livscykel. Detta ger bättre förutsättningar för en mer lönsam process under projektets gång, från planering och byggnadsplaner till inköp av material, konstruktion, renovering, drift och underhåll och slutligen rivning av byggnaden.
Interaxo

BIM-collaboration

BIM-collaboration gör det möjligt för alla i projektgruppen att samarbeta, dela och kommunicera projektdata genom alla faser av projektet. Interaxo Project, Interaxo Field och Interaxo BIM Data bildar tillsammans en komplett BIM-collaboration lösning för alla dina behov. Här är all information alltid aktuell och tillgänglig i molnet för alla inblandade i projektet.