Interaxo Field fältverktyg som stödjer ditt sätt att arbeta
Interaxo Field fältverktyg för bygg
Interaxo Field

Fältverktyget som stödjer ditt sätt att planera, arbeta och rapportera på

Få en enklare projektvardag med Interaxo Field 

Med vårt fältverktyg får du en trygg genomföring av ditt projekt. Effektivisera skyddsronder (HMS), avvikelse hantering och automatisera dina slutrapporter är bara några av de smarta funktioner som du får med Interaxo Field. Då lösningen är flexibel kan du anpassa den till dina egna arbetsprocesser och moduler. Vi förbättrar ständigt vår produkt för att leva upp till industri- och byggnadsstandarder för bästa möjliga resultat.

 

Interaxo Field fältverktyg byggbranschen
Interaxo field

Effektiva skyddsronder

Att jobba med HMS på byggplatsen kan vara tidskrävande, men med Interaxo Field kan du både effektivisera skyddsronderna och göra det enkelt att få överblick över alla avvikelser. 

Interaxo fältverktyg för flexibla checklistor
Interaxo Field

Flexibla checklistor för insamling av data

Genom att göra din checklista kvalitetssäkrad och anpassad till de olika processerna i projektet får de som utför kontrollen en lättare vardag. Det blir smidigare än aldrig förr att dela information och rapporter med varandra.

Ett urval av Interaxo Field funktioner

Avvikelsehantering

Avvikelseregistrering är ett av de viktigaste momenten i ett systematiskt kvalitetsarbete på byggarbetsplatsen. Med Interaxo Field kan du snabbt registrera en avvikelse med hjälp av en mobiltelefon eller iPad. Där kan du lägga in en eller flera bilder med en kommentar som visar innehållet i avvikelsen. Avvikelsen kan placeras direkt på planlösningen för att enkelt hänvisa till vart avvikelsen finns. När avvikelsen registreras skickas den direkt till behandlingsansvarig.

Checklistor

Konfigurera och anpassa alla typer av checklistor i Interaxo Field för att möta behoven i ditt projekt. Interaxo Field kan enkelt skräddarsys för att ställa in de checklistor just du behöver. Checklistan har även länkar till alla observationer och avvikelser som skapats från checklistan. Här arbetar du direkt i ritningen och förbereder underlaget för rapporteringen. Detta sammanställs automatiskt.

HMS

Interaxo Field ger bra stöd för att registrera biverkningar (RUH), skyddsronder och analyser av säkra jobb (SJA). Genom snabb registrering och direktavisering är det lättare att upprätthålla säkerheten på byggarbetsplatsen. Möjligheten till projektanpassade protokoll underlättar god planering och säkert utförande av ditt arbete.

Därför väljer våra kunder Interaxo Field

Feedbacken från våra kunder motiveras ofta av de anpassnings- och konfigurationsmöjligheter lösningen öppnar för. Skräddarsydda mallar och rapporter skapar ett enhetligt system som är användarvänligt och intuitivt, vilket gör det enkelt att implementera även i större projekt. Med Interaxo Field jobbar alla helt enkelt mer effektivt och korrekt än tidigare, något som i sin tur leder till sparade timmar och bättre överblick.

medium-shot-side-view-construction-engineer-using-tablet (1)

Fördelar med Interaxo Field

 

  • Användarvänligt och intuitivt
  • Automatiserade aviseringar
  • Smarta arbetsflöden
  • Möjligheten att anpassa verktyget till sina egna behov