TIDIGARE WEBINARER

Effektiva byggprojekt: Kravställning BIM

Med Interaxo BIM Data får vi både ett effektivt samarbete i projekteringen kring informationshanteringen i BIM-modeller och en bra process för hantering av de krav vi har i våra leveransspecifikationer. Med hjälp av integrationer mellan Interaxo BIM Data och SWGs förvaltningslösningar får vi till en förenklad överlämningsprocess.
Till inspelningen

Webbinarier, seminarier och events

Alla
Interaxo Project
Interaxo BIM Data
Interaxo Field
Annat
Interaxo Project
Annat
TIDIGARE WEBINARER
Effektiva byggprojekt: Kravställning BIM
Med Interaxo BIM Data får vi både ett effektivt samarbete i projekteringen kring informationshanteringen i BIM-modeller och en bra process för hantering av de krav vi har i våra leveransspecifikationer. Med hjälp av integrationer mellan Interaxo BIM Data och SWGs förvaltningslösningar får vi till en förenklad överlämningsprocess.
Interaxo Project
Annat
TIDIGARE WEBINARER
Effektiva byggprojekt: Insamling och överlämning till förvaltning.
Med Interaxo Project blir informationsinsamlingen till förvaltning enklare och mer transparent. Genom att sätta upp mallar i Interaxo baserat på vår kravställning mot våra byggprojekt får vi till en effektiv insamlingsprocess där alla i projektet förstår vad som förväntas av oss från vår kund i form av vad som ska levereras över till förvaltning.
NYHETSBREV

Få koll på det senaste frånTribia och Interaxo

Prenumerera
Interaxo Project
Annat
TIDIGARE WEBINARER
Effektiva byggprojekt: Projektgenomförande
I inspelningen av detta webbinar i serien "Effektiva byggprojekt: från projekt till förvaltning" (del 1 av 3) visar Tribia i samarbete med SWG hur Interaxo Project gör projektvardagen enklare och mer transparent för dig.
Annat
TIDIGARE WEBINARER
Oculo: AI-genererad byggarbetsplats i 'streetview' och 3D
I inspelningen av detta webbinar presenterear Bilyan Lundgren och Marius Strand Amundsen värdet med Oculo.
Interaxo Project
TIDIGARE WEBINARER
Interaxo Project & BEAst Helplansritning skala 1:50
I inspelningen av detta webbinar går Christoffer Maxe, CSM på Tribia, igenom Interaxo Project och BEAst Helplansritning 1:50.
Interaxo Project
TIDIGARE WEBINARER
Få grepp på nyttan med BEAst Helplansritning
I inspelningen av detta webinar får du en genomgång av BEAst Helplansritning 1:50 tillsammans med oss på Tribia och BEAst.
Interaxo BIM Data
TIDIGARE WEBINARER
BIM för förvaltning: Obrutet informationsflöde från projekt till förvaltning
I inspelningen av detta webinar visar Patrick Solberg och Pål Janson hur man skapar förutsättningar för informationshantering med ett livscykelperspektiv.
Interaxo BIM Data
TIDIGARE WEBINARER
Tydlig kravställning skapar de bästa byggnaderna
I detta webbinar visar vi hur Interaxo BIM Data kan stötta i RFP processen tidigt i ett projekt genom att knyta den till samtliga rum, tvärs discipliner och modeller, och därmed säkra att man har korrekta förutsättningar vidare i projektet.
Interaxo Field
TIDIGARE WEBINARER
Förenkla kvalitetskontroller och avvikelsehantering på byggarbetsplatsen
I inspelningen av detta webinar visar Kristoffer Fongen från Tribia hur Interaxo Field förenklar arbetet på byggarbetsplatser.
Interaxo Project
Annat
TIDIGARE WEBINARER
Digitalt stöd för BREEAM certifiering
I detta webinar visar Christoffer Maxe, CSM på Tribia, hur du kan arbeta med digitala verktyg som stöd för BREEAM certifiering.
Interaxo BIM Data
TIDIGARE WEBINARER
Dörrmiljöer med Interaxo BIM Data
I detta webinar visar Patrick Solberg från Tribia hur du kan säkerställa högkvalitativa dörrmiljöer med hjälp av Interaxo BIM Data.
Interaxo Project
TIDIGARE WEBINARER
Visuella tavlor
I detta webbinarium visar vi hur du kan jobba mer visuellt i ditt byggprojekt med Interaxo.
Interaxo BIM Data
TIDIGARE WEBINARER
Tillgänglig data för alla i projektet
I detta webbinarium visar Georgios Drivas från Tribia hur du gör din data tillgänglig för hela projektet med hjälp av BIM Data.
Interaxo Project
Annat
TIDIGARE WEBINARER
Digital kommunikation
I detta webbinarium visar vi hur du kan jobba smartare digitalt.
Interaxo Project
TIDIGARE WEBINARER
Ändringshantering
I detta webbinarium visar vi hur du kan arbeta med ändringshantering i Interaxo för att säkra tillgången till kommunikation och uppdaterad information i dina projekt.