FDV-innsamling

FDV-innsamling er lovpålagt dokumentasjon for bygg som skal forvaltes, driftes, vedlikeholdes. Interaxo gjør denne jobben for deg slik at du får en strukturert innsamling og overlevering av FDV informasjon som forhindrer skippertak på slutten av prosjektet.

interaxo-logo-full-color-rgb-1

Utfordringer med FDV

Mange av frustrasjonene ved FDV oppstår når man ikke har en klar tanke om hvordan man skal samle det inn, eller en uklarhet hva slags forventninger som kommer fra driftsansvarlig.

  • En stor utfordring er at mye må innhentes og gjøres etter den opprinnelige overleveringsdatoen. Dette fører til merarbeid for begge parter. Når man begynner med innsamlingen for sent, kan det være vanskelig å få tak i informasjonen i ettertid.
  • Det eksisterer ofte et gap mellom prosjektansvarlig og driftsansvarlig om hva som forventes på FDV- innsamlingen, noe som bidrar til økt frustrasjon.
  • Det er også mye manuell eksportering av filer, som igjen er veldig tidskrevende og fører til en høyere prosjektkostnad. Det kan også bli vanskelig i ettertid å få oversikt over hva som er levert og ikke levert.
Slik fungerer FDV-innsamling i Interaxo

Innsamling og oppfølging av data

Bruker du vår FDV løsning sikrer du en kontinuerlig innsamling og oppfølging av data. Vi tilbyr deg vårt skreddersydde malverk og prosess som enkelt viser underentreprenører og leverandører hva som skal leveres av informasjon for hver bygningsdel. Book demo

Kontinuerlig innsamling

Interaxo gjør at du får en innsamling av FDV dokumentasjon i takt med prosjektet. Dette gjør at du får en strukturert innsamling og forhindrer skippertak på slutten.

Book demo

Endring og revisjonshåndtering

Interaxo inneholder fantastiske verktøy for endrings- og revisjonshåndtering. Ved å kombinere vår prosess for innsamling av drifts og vedlikeholdsdata med verktøyene i Interaxo, kan du føle deg trygg på at innsamlingen av data skjer på en kontrollert måte. 

Book demo

Metadata

Interaxo gir deg muligheten å legge til metadata som:

  • komponentkoder
  • komponentløpenummer
  • leverandører

I tillegg har vi nummergenerator/dokument-ID, som kan brukes til for eksempel TFM merkingen. Vi har lagt til rette for at dokumenter som lastes opp vil få et gitt navn, slik at du kan legge til skreddersydde regler for å automatisere det.

Maler

Vi har bygget malverket på byggetekniske-standarder som bygningsdelstabellen i NS3451:2009, det tverrfaglige merkesystemet til Statsbygg og støtte for  SN/TS 3456:2018.

Hvis dere har et eget merkesystem kan malverket også tilpasses dette.

En av grunnene til at du bør velge Interaxo som innsamlingssystem er at du automatisk får en utrolig detaljert FDV-prosess - uten ekstra arbeid!

Fordeler med Interaxo FDV-innsamling

Se hvordan FDV-innsamling fungerer i Interaxo

HubSpot Video

 

Ringerike kommunes FDV-fremgang: Samlet 95% av dokumentasjon før overlevering

“Vi holder på å ferdigstille et større omsorgsboligprosjekt, hvor vi har samlet inn nærmere 95% av dokumentasjonen før overtakelse. Dette er nok første gang vi har opplevd noe sånt”, forteller Trond Skogdal, prosjektleder for utvikling i Ringerike Kommune.

Klar til å komme i gang?

Med Interaxo får du tilgang til en mal som muliggjør kontinuerlig innsamling av forvaltning, drift og vedlikeholdsdata. Samlingen foregår i samme system som det du bruker i prosjektsamarbeid og dokumentasjon. 

I forbindelse med overleveringen kan all dokumentasjon og alle metadata eksporteres til andre systemer. Ved å bruke vårt åpne API, unngår du mange manuelle oppgaver, mens data og dokumenter overføres automatisk. 

Kontakt oss i dag for å lage en tilpasset datainnsamlingsprosess som passer deg og din bedrift.