FDV innsamling og dokumentasjon

FDV-innsamling er lovpålagt dokumentasjon for bygg som skal forvaltes, driftes, vedlikeholdes. Interaxo gjør denne jobben for deg slik at du får en strukturert innsamling og overlevering av FDV informasjon som forhindrer skippertak på slutten av prosjektet.

icons-blue022
icons-blue029
icons-blue_Drawings-02
Skreddersydd malverk og prosess som enkelt viser hva som skal leveres

 

Få en innsamling av FDV dokumentasjon i takt med prosjektet

 

Suveren endrings- og versjonshåndtering som sikrer en detaljert innsamling

 

FDV_bilde1

Utfordringer med FDV

Mange av frustrasjonene ved FDV oppstår når man ikke har en klar tanke om hvordan man skal samle det inn, eller en uklarhet hva slags forventninger som kommer fra driftsansvarlig.

  • En stor utfordring er at mye må innhentes og gjøres etter den opprinnelige overleveringsdatoen. Dette fører til merarbeid for begge parter. Når man begynner med innsamlingen for sent, kan det være vanskelig å få tak i informasjonen i ettertid.
  • Det eksisterer ofte et gap mellom prosjektansvarlig og driftsansvarlig om hva som forventes på FDV- innsamlingen, noe som bidrar til økt frustrasjon.
  • Det er også mye manuell eksportering av filer, som igjen er veldig tidskrevende og fører til en høyere prosjektkostnad. Det kan også bli vanskelig i ettertid å få oversikt over hva som er levert og ikke levert.

Fordeler med Interaxo

For å sikre god FDV-innsamling er det viktig å være bevisst på hvordan du ønsker å strukturere dette før prosjektet starter.

  • Bruker du vår FDV løsning sikrer du en kontinuerlig innsamling og oppfølging av data. Vi tilbyr deg vårt skreddersydde malverk og prosess som enkelt viser underentreprenører og leverandører hva som skal leveres av informasjon for hver bygningsdel.
  • Interaxo gjør at du får en innsamling av FDV dokumentasjon i takt med prosjektet. Dette gjør at du får en strukturert innsamling og forhindrer skippertak på slutten.
  • Interaxo har allerede en suveren endrings- og versjonshåndtering. Når vår FDV-prosess blir kombinert med Interaxo sine verktøy, sikrer du en detaljert og riktig FDV-innsamling.
Resurs 12
FDV_bilde3

Interaxo gir deg muligheten å legge til metadata som:

  • komponentkoder
  • komponentløpenummer
  • leverandører

I tillegg har vi nummergenerator/dokument-ID, som kan brukes til f.eks. TFM merkingen.Vi har lagt til rette for at dokumenter som lastes opp vil få et gitt navn, slik at du kan legge til skreddersydde regler for å automatisere det.

Du får også tilgang til en arbeidsflyt for kontroll og godkjenning, som kan tilpasses og egnes for ditt prosjekt. Da ender du opp med en definert godkjennings-prosess som filer og dokumenter automatisk må gå gjennom, der de blir korrekt merket og godkjent.

 

Detaljert FDV-innsamling

Vi har bygget malverket på byggetekniske-standarder som bygningsdelstabellen i NS3451:2009, det tverrfaglige merkesystemet til Statsbygg og støtte for  SN/TS 3456:2018.

Hvis dere har et eget merkesystem kan malverket også tilpasses dette.

En av grunnene til at du bør velge Interaxo som innsamlingssystem er at du automatisk får en utrolig detaljert FDV-prosess - uten ekstra arbeid!

 

 

FDV_bilde2

Klar for å komme i gang?

Hos Interaxo får du altså mal for kontinuerlig innsamling av FDV dokumentasjon.
Denne innsamlingen skjer i samme system der øvrig prosjektsamhandling og dokumentasjon foregår.

Når prosjektet skal overleveres får du også eksport av dokumentasjon og metadata til andre systemer.
Bli kvitt det manuelle arbeidet ved å ta i bruk vårt åpne API, og gjør overføring av data og dokumenter automatisk.

Ta kontakt med oss i dag, for å skreddersy din FDV-innsamling!