Én løsning for alle dine prosjektdata

BIM-collaboration

BIM-collaboration gjør det mulig for alle fag å samarbeide, dele og kommunisere prosjektdata (inkl. BIM data) gjennom alle prosjektets faser oppdatert og tilgjengelig i skyen.

Løsningen som støtter
alle fasene i ditt prosjekt

Fra rom- og kravspesifikasjon, digitale post-it lapper til ditt felles prosjekteringsmøte, mobile feltverktøy på byggeplassen med HMS og befaring i 3D, til revisjonshåndtering av tegninger og modeller i transparente visuelle loggførte arbeidsprosesser.

Sammen skaper de BIM-collaboration

Summen av våre tre løsninger Interaxo, Unizite og Bimeye utgjør BIM-collaboration. 
Her får du full kontroll over dokumenter, geometriske data og all annen BIM data fra idefasen til forvaltning.
Nå kan alle fag i alle faser samarbeide, dele og kommunisere prosjektdata og BIM data - oppdatert og tilgjengelig i skyen.

CDEplattform_norsk

BIM-Collaboration og Project Information Model (PIM)

For effektivt å forvalte dine eiendeler fra et livssyklusperspektiv, uavhengig av om informasjonen ble opprettet historisk eller med BIM-støtte, kreves en felles datakilde (CDE-løsning, Common Data Environment - Tribias BIM-Collaboration) der informasjon fra både prosjekt og forvaltningsfaser kan sjekkes inn og ut. 

Ved at byggeprosjektet etablerer en felles CDE-løsning allerede i konseptfasen, skapes forutsetningene for en ubrutt informasjonskilde, fra idé-/planfase til drift og forvaltning, det vi kaller livssyklushåndtering av informasjon. Det handler om å stille krav om å, samle inn, kvalitetssikre, strukturere og gjøre informasjonen tilgjengelig slik at den endelig kan overleveres og gjøres tilgjengelig i en komplett form for forvaltning. 

En plattform for å samle inn, strukturere og benytte informasjon

Den internasjonale standarden ISO 19650 beskriver en byggherres behov av en CDE-løsning (felles datamiljø) som består av to hoveddeler for å kunne ta imot informasjon. En del handler om å samle inn og strukturere informasjonen i ett bygg- eller digitaliseringsprosjekt i en database. Dette er det vi kaller prosjektinformasjonsmodellen (PIM) og løses med Tribias BIM-Collaboration løsning

Den andre delen er en eiendoms- og installasjonsdatabase, Assets Information Model (AIM for management), der alle data og geometrier for hele eiendomsporteføljen lagres (Les mer hos vårt søsterselskap SWG).
Eiendoms- og installasjonsdatabasen kan suppleres med data fra både bygg- og digitaliseringsprosjekter, samt fra eksisterende data i FM-systemet. 

Les mer om hvordan du kan håndtere tilganger fra et livssyklusperspektiv (Building Lifecycle Management).

Digitalisere prosjekter gjennom hele verdikjeden. 

Ved å digitalisere prosjekter gjennom hele verdikjeden og tilføre data, gir det verdi fra ide og byggefasen og videre inn i driftsfasen.

En stor utfordring for bygg- og anleggsnæringen er at disse modellene inneholder millioner av geometriske objekter. Disse skal vedlikeholdes med oppdatert informasjon, tilknyttes dokumenter og data.

Bilde3
mockup_interaxo-1

Kraftfulle løsninger for ditt prosjekt

Tribia tilbyr flerel øsninger til ditt prosjekt som prosjekthotell, mobilt feltverktøy, modell visualisering og BIM data.

Alene er de kraftfulle løsninger for ditt prosjekt, sammen gir de deg full kontroll over prosjektets dokumenter, geometri og all annen BIM data. Hvert løsning løser forskjellige behov og har allerede skapt verdi for tusenvis av byggeprosjekter.

Jeg vil vite mer om BIM-collaboration