Konfigurerbar och kraftfull rapportering

Unizite innehåller att antal konfigurerbara checklistor för olika inspektioner. Mallarna hjälper dig att komma igång snabbt och enkelt. Checklistorna kan konfigureras om för specifika behov eller arbetsflöden. Unizite-appen är helt dynamisk och genererar vyer med det innehåll man konfigurerat från webben – och den har offline-funktion!

Boka en kostnadsfri demo
Phone list view iphone
icons-green021
Skapa projektmallar för checklistor och anpassa dem per projekt.
icons-green019
Skapa kundspecifika rapporter med valfritt innehåll för automatisk distribution.
icons-green022
Analysera och förbättra med hjälp av dynamiska rapporter.

Rapportmodulen i Unizite är dynamisk i förhållande till konfigurerade checklistor. Man kan enkelt generera rapporter enligt egen designmall innehållande text, data, och bilder, BIM-vyer och ritningssegment. Ritningssegmenten visar checklistornas och avvikelsernas placering i 2D. Rapporten innehåller dessutom smarta länkar direkt till ärendet i systemet, vilket gör det enkelt att skaffa sig ytterligare information och arbeta vidare. Möjligheten att sammanställa alla kombinationer av innehåll med egen rapportdesign gör rapporteringsmodulen i Unizite unik.

Web checklist edit macbook

Snabb och enkel konfiguration!

Ange först önskade parametrar med vallista eller textfält för det objekt som ska kontrolleras. Fortsätt därefter med kontrollpunkter per sektion och ange obligatoriska registreringar eller bilder– per punkt. Parametrarna används för att definiera besiktningsobjektet och gör det möjligt att söka per parameter i rapporter och listvyer. För varje parameter erbjuds fördefinierade alternativ – på så sätt minimeras behovet av manuella inmatningar i fält. Avsluta med att konfigurera den avvikelse som är kopplad till besiktningen – klart att starta inspektionen!

Kör besiktningsrapporter från kontoret eller skicka dem direkt från mobilen

Rapportering och rapportdistribution kan automatiseras i Unizite. Rapporter kan genereras helt automatiskt och bifogas till mail för tidsstyrd distribution enligt konfigurerbar sändningslista per användargrupp. 

Unizite har även mail-notifiering. En notifiering kan innehålla länkar till ett visst problem och en automatiskt bifogad rapport. Notifieringar ger projektgruppen översiktlig information om projektstatus och detaljer kring specifika ärenden eller problemområden.

AdobeStock_282833318
architect-and-structural-engineer-in-orange-work-ZV7HKC6

Dynamiska rapporter möjliggör effektiv analys av avvikelser, ändringar och ärenden

Checklistor och frågeställningar i Unizite är kopplade till plats. Visuell koppling i 2D på ritning och som datarelationer. Om det finns BIM-data, plats- eller objektspecifika parametrar kan dessa laddas upp till checklistan. På så sätt kan man minimera manuell registrering per checklista och eliminera fel och, inte minst, möjliggöra kraftfull analys av avvikelser och hinder för en specifik plats eller objekt.

Lägg till moduler och arbeta med inspektion av tillstånd, kvalitet och säkerhet i ett och samma verktyg – Unizite!

Prova lösningen som fungerar på några minuter – och som kan konfigureras vidare för att stödja alla arbetsprocesser – så att du kan arbeta som du vill i dina projekt!

Phone quality checklist iphone