kund berättelse

Multiconsult effektiviserar sin rapportering med hjälp av Field

Interaxo Field är ett fältverktyg som stödjer ditt sätt att planera, arbeta och rapportera på. Läs mer om hur Multiconsult har gjort just detta i sitt projekt. 

Written by Anna Daneshvar
Med hjälp av FIELD har Multiconsult effektiviserat sin rapportering i sitt uppdrag om 180 fastigheter.

Multiconsult är ledande i Norge inom teknik och rådgivning. I maj 2021 slutförde de ett större uppdrag där de analyserade en fastighetsportfölj med cirka 180 fastigheter spridda över hela landet. Analysen utfördes genom inspektion av alla fastigheter där bedömningar gjordes av varje byggnads och varje rums skick.

För att arbeta effektivt med rapporter som beskriver byggnaders skick och för att kunna bedöma vad som borde förbättras, bör det löpande utföras inspektioner så att rapporter utarbetas och kvalitetssäkras. Effektiv datafångst och rapportering är därför två viktiga processer. Interaxo Field, Tribias digitala fältverktyg, har bidragit till ökad kvalitet och effektivitet genom enhetlig rapportering över hela landet hos vår norska kund; Multiconsult.

Skräddarsydda och konsekventa rapporter

Henning Mæhle, civilingenjör på Multiconsult, säger att de valde Interaxo Field som fältverktyg tack vare de möjligheter som finns gällande anpassning och konfiguration. Att skräddarsy mallar och rapporter skapade ett sammanhållet system, vilket var särskilt viktigt för dem i ett stort uppdrag med många involverade aktörer.

Mæhle, Henning"Vi tror inte att vi skulle ha levererat så bra utan Field. Det har varit en stor fördel för kollegor från hela landet, som har arbetat med inspektioner, att det har varit ett enhetligt system" säger Mæhle, Henning.

Trots många inblandade anser Multiconsult att Interaxo Field var lätt att använda. Lösningen presenterades för alla inblandade i projektet och de fick efteråt uppföljningsfrågor om hur saker och ting fungerade. Henning påpekar att undersökningen visar att även de många användarna tycker att Field är enkelt att hantera.

Bättre kvalitet med effektiv datafångst och rapportering

Tidigare använde Multiconsult sig av manuella processer som involverade penna, papper och ritningar vid inspektion och som i sin tur resulterade i tidskrävande rapportskrivning.

"Jag skulle säga att Interaxo Field är ovärderlig, att göra ett sådant uppdrag med penna, papper och ritningar hade varit svårt. Utan Field hade det varit mycket arbete med fotodokumentation och kommentarer på alla rum och ytor på 180 fastigheter."

Henning fortsätter med att berätta att han hade en inspektion av 9 fastigheter på en vecka och säger att sådan effektivitet hade varit omöjligt utan en lösning som Interaxo Field där du kan sortera de registreringar du har gjort. Genom att använda Field har Multiconsult sparat flera timmars arbete för varje rapport.

Inspektion

"Vi får bättre produkter när vi har använt Field. Vi får bilder som visar var vi har varit och kommentarer som gör att vi kommer ihåg vad vi har sett. Det hade varit omöjligt att inspektera 9 fastigheter varje vecka utan Interaxo Field, inte med den kvaliteten och den hastigheten - ingen tvekan om det."

Det råder inga tvivel om att Multiconsult har haft stora framgångar med Interaxo Field för rapportering av byggnaders status och nu vill de utöka användningsområdet till andra avdelningar.

Är du intresserad av Interaxo field som digitalt fältverktyg? Boka ett kostnadsfritt samtal eller gratis demo.

Kontakta oss på 08-455 53 30 eller via mail: salj@tribia.com

 

Nyhetsbrev

Få koll på det senaste från Tribia och Interaxo