Fältverktyg för planering, arbete och rapporter

Funktioner och lösningar

Med Unizite får du säkerställd framdrift av ditt projekt genom effektiv ärendehantering, flexibla inspektioner och generering av slutrapporter. 

Nedan följer alla tillgängliga funktioner och lösningar samt vilka processer som Unizite
ger stöd för.

unizite-logo-full-color-rgb

Funktioner
Med Unizite säkerställer du framsteg i ditt projekt genom effektiv uppgiftshantering, flexibla inspektioner och förberedelser. Klicka på + för att läsa mer om respektive funktion.

Startcenter och projektöversikt

Med Unizite som ett projektverktyg har du ditt eget startcenter för projektet, så att du kan hålla koll på projektens framdrift och identifiera potentiella risker direkt.

På detta sätt kan du få svar på viktiga frågor i arbetet:

  • Vilka discipliner/leverantörer var ansvariga för flest hinder eller avvikelser under det senaste kvartalet?
  • Vilka säkerhetsavvikelser har uppstått på byggarbetsplatsen sedan projektet startade?
Boka en demonstration av startcentret

Mobilitet

Unizite finns som multiplattform-app som fungerar på både mobil och surfplattor. Appen fungerar lika bra offline som online, med tillgång till BIM- och PDF-moduler. Unizite har även stöd för språkhantering vilket gör det enkelt för alla på byggarbetsplatsen att samarbeta oavsett nationalitet. Boka demo

BIM-viewer och ritningar

Få åtkomst till alla ritningar och modeller på din mobila enhet.  Det gör det enkelt att samarbeta, bygga enligt design, lösa problem och hitta svar när dem uppstår, utan att riskera förseningar i projektet.

Boka en kostnadsfri demonstration

Checklistor

Konfigurera alla slags checklistor i Unizite för att täcka projektbehovet.

Checklistorna i Unizite är utvecklade för att stödja inspektioner, kvalitets- och säkerhetsprocesser, framdriftsrapportering och alla övriga processer på byggarbetsplatsen. En checklista i Unizite har konfigurerbara parametrar för att definiera objekt, kvalitetskrav eller annan typ av information, såsom planerat startdatum eller ansvarigt team.

Checklistan har även kopplingar till alla observationer och avvikelser som skapats från checklistan. Där man arbetar direkt i ritningen och skapar underlag för rapporteringen där allt sammanställs med automatik. 

Web checklist edit macbook

 

Jag vill veta mer om checklistorna

Rapportering

Unizite har en marknadsledande rapportmodul. Rapporter kan konfigureras och sedan sättas upp för manuell eller automatisk distribution och skickas ut från appen eller webben. Rapporter i Unizite kan skapas som Excel- och Word-filer eller som dynamiska klickbara rapporter med direktlänkar till ärenden i Unizite. 

Flexibiliteten i rapporteringen är särskilt värdefull när formella dokument såsom avtal ska skapas, signeras och delas i fält. 

Jag vill veta mer om rapporter

Mallar och behörigheter

Skapa projektmallar, inklusive ordertyper, rapporter och dokument, för att effektivisera och automatisera skapandet av nya projekt.

Användare kan ingå i olika användargrupper och ha olika behörighet i olika projekt. För alla projekt finns en administratör som ansvarar för tilldelningen av behörigheter. Användaren kan antingen ha rollen som licensierad användare eller inbjuden användare.

Boka demo

Ärendehantering

Med Unizite ser du till att projektet fortskrider som förväntat med de olika problemtyperna i Unizite.

Unizite har förkonfigurerade ärendetyper för olika verksamhetsprocesser. Där standardmoduler med parametrar och rapporter gör det enkelt att bara köra igång ett projekt. avvikelse, dokumentation, fråga & svar (RFI), ärende, ändring (ÄTA) och hinder. Ärendetyperna kan modifieras genom att lägga till parametrar alternativt anpassas efter en viss kund eller ett projekt, och därefter sparas som mall för att kunna återanvändas i framtida projekt.

Boka demo
Lösningar
Unizite ger stöd för dessa processer i dina bygg- och anläggningsprojekt.

Ritningar och BIM

Unizite ger mobil tillgång till ritningar, dokument och BIM-data för alla på byggarbetsplatsen. Det blir enklare att samarbeta, bygga rätt, lösa problem och räta ut frågetecken allteftersom de uppstår, utan risk för onödiga förseningar.

  • Ritningar och dokument kan hanteras direkt i delprojektmappar i Unizite. På så sätt får tilldelad användargrupp åtkomst till all information, med versionshantering och full spårbarhet.
  • Unizite har integration med Interaxo för att eliminera behovet av manuell administration och uppladdning av dokument.
  • Arbeta med markeringar, ärenden och checklistor direkt i ritningen på mobilen. Markeringar, ärendetyper och checklistor är individuellt utformade och kan genereras, läggas till och öppnas direkt från ritningsvyn. Checklistor och ärenden kan filtreras.
  • Dela frågor, diskussion och information med teamet och skicka rapporter direkt från mobilen.

 

Boka en kostnadsfri demonstration

Inspektioner och rapportering

Unizite innehåller att antal konfigurerbara checklistor för olika inspektioner. Checklistorna kan konfigureras om för specifika behov eller arbetsflöden.

Unizite har också en dynamisk rapportmodul där du enkelt kan generera rapporter enligt egen designmall innehållande text, data och bilder, BIM-vyer och ritningssegment.

Ritningssegmentet visar checklistor och avvikelsers placering i 2D. I tillägg till detta kan rapporter genereras helt automatiskt och bifogas till mail för tidsstyrd distribution enligt konfigurerbar sändningslista per användargrupp. 

Boka en kostnadsfri demonstration

Besiktning, överlämning och garanti

När arbetet är utfört enligt avtal är det dags för överlämning till kund. Unizite har stöd för de aktuella processerna och gör det möjligt att skapa formella handlingar som enkelt kan signeras, delas och arkiveras. När kunddata och parametrar laddats upp säkerställer Unizite att checklistor och dokument innehåller korrekt kunddata. 

Mätvärden registreras, specifikationens parametrar kontrolleras, avvikelser registreras och placeras på ritningen över lägenheten. Allt ingår i den rapport som ska godkännas och signeras av parterna. Själva signeringen kan ske ute i fält på en surfplatta eller en mobil tillsammans med kunden. 

I samband med överlåtelse- och garantibesiktningar registreras ärenden och avvikelser. Ärenden dokumenteras, tilldelas, och ges en tidsfrist för uppföljning och notifiering. Avvikelser ingår i dokumentationen och tilldelas för åtgärd och uppföljning i ett Unizite-arbetsflöde.

Boka en kostnadsfri demonstration

Säkerhet och arbetsmiljö

I Unizite är det möjligt att placera säkerhetsärenden i 2D-ritningar och koppla till BIM-modellens objekt och system, på samma sätt som produktionens övriga uppgifter och ärenden. Säkerhetsfrågor kopplas till plats, BIM-objekt och system för säkerhetsanalys och uppföljning – som en del av produktionen.

I Unizite hittar du incidentrapporteringen på startsidan. På projekthemsidan finns instruktioner och säkerhetsinformation såsom rutiner, arbetsmiljöplan, krav på personlig skyddsutrustning och direktlänkar till APD med tydlig markering av säkerhetsrelaterade platser och ytor. På detta sätt är Unizite en lösning för allt som innebär säkerhetsanalys, avvik och rapportering av händelser. 

Läs mer om säkerhet och arbetsmiljö i Unizite

Proaktiv kvalitetskontroll

Med hjälp av företagsstandardiserade checklistor kan man stödja kvalitetssystemet och analysera kvaliteten. 

I Unizite kan alla checklistor och avvikelser placeras i 2D-ritningar per delprojekt. Checklistorna finns även i listvisning och kan där filtreras på status, kontrollområde, eller andra parametrar. Smarta och konfigurerbara inkorgar används för att presentera checklistor och kvalitetsavvikelser.

När kvalitetsavvikelser som hör till en viss kvalitetskontroll har åtgärdats, uppdateras markeringen för avvikelse i både ritningsplacerad kvalitetskontroll och i kalender. På ritningsplacerad checklista framgår även framdrift genom markering av antal genomförda checkpunkter.   

Om det finns en avvikelse på en av checklistans punkter upprättas ett ärende med ett enkelt klick. Avvikelsen definieras genom att ange parametervärden och placering.

Boka en kostnadsfri demonstration

Samarbete i byggprojekt

Ärenden och data som sammanställts i ett digitalt samarbetsverktyg kan analyseras och användas för att uppmärksamma projektledare på potentiella problemområden. Informationen kan även användas som kunskapsbas i processförbättringsarbetet.

Unizites är anpassad för projektsamarbete på byggarbetsplatsen. Även de som inte är användare i Unizite kan arbeta via aktiva rapporteringslänkar som distribueras via e-postnotifieringar – eller genom att bli inbjudna användare av projektägaren eller någon av entreprenörerna. Med en projektlicens för Unizite kan externa användare bjudas in och börja jobba tillsammans direkt. I tillägg till detta kan smarta rapporter mer direktlänkar användas av alla, oavsett om du är Unizite användare eller inte. På detta sätt blir det enkelt att samarbeta med alla aktörer.

Boka en kostnadsfri demonstration
Varför du ska välja Unizite

Gör fältarbete enkelt med Unizite

I stället för att du gör manuella inspektioner med penna och papper eller använda olika appar för kvalitet, säkerhet, analys av projekt och avvikelser - Kan du samla och göra allt i en app med Unizite. Du kan koppla informationen och se den i BIM viewern, placera den på ritning/modell/karta och generera rapporter. 

Boka en kostnadsfri demonstration