Vilka är Tribia?

Sedan 2001 har Tribia varit en ledande aktör och leverantör av samarbetslösningar för projekt inom bygg- och anläggningssektorn. Idag är vi marknadsledande i Norden med vår BIM Collaboration-lösning - där projekt samlar in, kvalitetssäkrar och kommunicerar byggnadsinformation i en enda lösning genom alla faser av projektet. Vi digitaliserar och förbättrar projektgenomförandet!

Vi är 80 anställda som utvecklar, levererar och förvaltar produkterna Interaxo, Unizite och Bimeye, som ingår i vår BIM Collaboration-lösning. Alla är engagerade i att förverkliga vår vision:

"Tillsammans ska vi skapa projektlycka!"

Vår affärsidé

Vi utvecklar och levererar samarbetslösningar för projekt som bygger något. Genom gedigen branschkunskap skapar vi effektiva arbetsprocesser, säker informationsdelning och bättre kommunikation, vilket ökar projektets kvalitet och lönsamhet.

Vi har haft detta fokus och vuxit från ett entreprenörsföretag till att vara ett Gaselle-företag under 9 år i rad, med bra resultat och nöjda kunder. 2013 blev vi en del av Addnode Group, som gav oss finansiella och industriella muskler för ökade investeringar i vår produktutveckling, etablering av nya produkter och möjligheten att växa geografiskt till nya marknader. Idag har vi över 100 000 användare och några av de största byggarna, entreprenörerna och projekten i Norden som våra kunder.

Norges bästa arbetsplats 2019

Great Place to Work uppmärksammar företag som fokuserar på sina anställda och arbetar systematiskt för att bygga en helhetskultur. Det är därför de årligen väljer Norges bästa arbetsplatser. Fyra år i rad har vi utsetts till en av Norges bästa arbetsplatser och 2019 klättrade vi från tredje plats till första plats!

Resan till dessa resultat har varit spännande. Alla våra medarbetare har bidragit till att främja samhället, känna stolthet över sitt arbete och stötta varandra.

Det här är något vi är väldigt stolta över!

Värdebaserad arbetskultur

Vi är stolta över Tribias värderingar. De säger något om vilka vi är och vad vi står för. Värden som kollegor och kunder ska uppleva som levande.

Genuin innebär att vi är ärliga, pålitliga och förtroende, inför varandra, kunder och omvärlden.
Det ska vara trevligt, personligt och givande att träffa oss och arbeta med oss.

Smidig innebär att vi är flexibla, lösningsorienterade och använder vår kombinerade expertis och branschkunskap för att lösa kundernas behov och utmaningar.

Engagerad innebär att vi tar initiativ, erbjuder vår kunskap, har kul och utmanar varandra och omvärlden. Vi ser på utmaningar som nya möjligheter och vi arbetar mot att överträffa förväntningarna och flytta gränser.

Bidrar till ett hållbart samhälle

Våra lösningar ger samhället möjlighet att utveckla fastigheter och infrastruktur digitalt, genom innovation och kontinuerlig utveckling gör vi det möjligt att bygga ett mer hållbart samhälle.

Vi tar hänsyn till miljöpåverkan på våra kontor vi arbetar på, elen vi förbrukar och transporten vi åtar oss för att utföra vårt arbete.

Vår solida ägare - Addnode Group

Addnode Group köper, driver och utvecklar företag som digitaliserar samhället. Med god branschkunskap och väl etablerade upphandlingsförfaranden har de sedan 2003 köpt och integrerat mer än 50 företag i verksamheten på ett säkert och flexibelt sätt.

www.addnodegroup.com