Tribia

Vårt uttalande enligt öppenhetslagen.

Tribia AS och AB är ett norskt dotterbolag till Addnode-gruppen och ingår i koncernens division Design Management. Vi är en etisk och hållbar verksamhet som är mån om och stödjer grundläggande mänskliga rättigheter, anständiga arbetsvillkor och miljö- och hållbarhetsprinciper i linje med öppenhetslagen.

Tribia prioriterar att säkerställa en inkluderande arbetsmiljö för våra genuina, flexibla och engagerade medarbetare. Vi erbjuder konkurrenskraftiga villkor inom alla jobbkategorier och främjar en hälsosam och hållbar "work-life balance". Vår verksamhet bygger på etisk praxis och ett starkt engagemang för socialt ansvar.

Våra lösningar ger våra kunder möjlighet att bygga fastigheter och infrastruktur mer effektivt, kontrollerat och digitalt. Vi är stolta över att bidra med en positiv effekt på samhällsutvecklingen genom att erbjuda tekniska digitala verktyg som främjar effektivitet och hållbara metoder i byggbranschen.

Samtidigt inser vi att vår verksamhet har en påverkan på miljön. Vi arbetar aktivt för att minska vår negativa miljöpåverkan, speciellt relaterat till de kontor vi arbetar på, den el vi förbrukar och de transporter vi åtar oss för att utföra vårt arbete. Vi tar ansvar för att genomföra åtgärder som minimerar vårt ekologiska fotavtryck och vi söker kontinuerligt efter mer hållbara alternativ i vår verksamhet.

Tribia är engagerad i att vara en del av lösningen för att bygga ett mer hållbart samhälle. Vi arbetar kontinuerligt med att identifiera och implementera miljövänliga metoder i vår verksamhet. Vi uppmuntrar också våra anställda, partners och kunder att delta i detta gemensamma mål genom att använda våra digitala lösningar och utnyttja fördelarna de ger för att minska miljöpåverkan från byggprojekt.

Om du vill ha mer information är du välkommen att kontakta oss via e-post på vibeke.morthaug@tribia.com eller telefon +47 920 37 050. 

_AR35046_lr-2