Tillbaka till alla

Tribia digitaliserar infrastrukturprojekt: Se avvikelser direkt på kartan

26 maj 2021

Tribia digitaliserar infrastrukturprojekt: Se avvikelser direkt på kartan
Produktion inom infrastruktur- och anläggningsprojekt är ofta mer geografiskt spridda i jämförelse med vanliga byggprojekt. Genom projekten förflyttas arbetsplatserna och lokala förhållanden förändras kontinuerligt. Maskinresurser från nya lokala entreprenörer tillkommer i en dynamisk projektsamverkan som ställer krav på verksamhetssystem och digitalisering i produktion. Tribia har nu lanserat en funktion som gör det enklare att lokalisera avvikelserna.

I den senaste uppdateringen av Tribias fältlösning Unizite har vi tillfört kraftfulla funktioner som möter kravbilden för de processer som fältverktyg ska hantera. Integrerat med Interaxo håller Unizite ihop projektverksamheten inklusive dokument- och modellhanteringen. Projektstyrningen, och inte minst vardagen för alla användare, förenklar du väsentligt genom att samla flera system och appar i en integrerad lösning för alla produktionsprocesser.

Nyhet: Nu har du möjlighet att arbeta med position i kartor

I Unizite finns nu möjligheten att geotagga alla checklistor, ärenden och avvikelser. Vid registrering blir telefonens koordinat markerad med möjlighet att enkelt flytta positionen eller registrera från annan plats. Positionen kan kombineras med markering i planritning och precis som tidigare kan man koppla till 3D-modellens objekt. En effektiv lösning är att kombinera med en markering på bild från drönare vilket gör det enklare för alla att hitta avvikelsen, materialet eller var uppgiften skall utföras.

Artikel bildBild 1. Ny checklista och möjlighet att se avvikelsen på en karta.

Nyhet: Uppdaterade kraftfulla dynamiska checklistor

Checklistorna i Unizite har fått en större uppgradering med möjlighet att fritt kombinera olika punkttyper i flexibla sektioner. Det blir enklare att samla in mätvärden blandat med bilder, kommentarer och enkla checkpunkter. Den kraftfulla mallhanteringen och det separata arbetsflödet för avvikelser är detsamma. Enkelt, snyggt och effektivt.

Ett projekt och en Tribia app

Den nya checklistan tar bort behovet av separata system för checklistor - Varför inte ersätta det separata säkerhetssystemet och köra det direkt i Unizite? Rapportering och uppföljning av incidenter, olyckor och åtgärdsplaner hör hemma i samma system som kvalitet och övriga verksamhetskritiska processer.

I Unizite kan du även konfigurera dynamiska notifieringar till valfri användargrupp baserat på egna parametrar. Om en säkerhetsåtgärd med en viss prioritet inte har genomförts i tid – skapar vi en notifiering till KMA-ansvarig och management. Genom att placera incidenterna och koppla till modellen skapar vi förutsättningar för analys i dashboard och därigenom ett värdefullt proaktivt säkerhetsarbete.

Önskar du att veta mer om de nya checklistorna i Unizite? Ta kontakt med oss nedan för en kostnadsfri demonstration av lösningen.

Kontakta oss på 08-455 53 30 eller via mail: salj@tribia.com

KONTAKTA OSS FÖR MER INFO