Tillbaka till alla

En plattform för insamling, strukturering och överlämnande av fastighetsdata

22 september 2021

En plattform för insamling, strukturering och överlämnande av fastighetsdata
Byggbranschen är i stor utveckling, och BIM blir allt viktigare. Många organisationer kräver idag att BIM används i alla projekt, men få har definierat vad det innebär ur ett förvaltningsperspektiv. Mats Broman från SWG berättar om varför byggherren behöver en plattform för att hantera fastighetsdata ur ett livscykelperspektiv.

Mats Broman, nordisk ansvarig för SWG:s experter på Efficient Facility, säger att man i rollen som byggherre måste underlätta för att samla in information till sin förvaltning från alla byggprojekt, vilket innebär att man också måste utveckla en metod för att leverera informationsvolymer.

"Det räcker inte idag att beskriva vad som ska levereras, utan man måste också beskriva metoden, hur" säger Mats Broman.

Detta beror på att processen med att läsa ut relevant information från en fil från alla projekt till förvaltningens olika processer är komplex och svår. FM-verktygen är sällan uppbyggda för att hantera denna typ av informationsleverans.

Plattform för att samla in, strukturera och ordna information 

Den internationella standarden ISO 19650 beskriver en byggherres behov av en CDE -plattform (gemensam datamiljö) som består av två huvuddelar för att kunna ta emot information. En del handlar om att samla in och strukturera informationen i ett bygg- eller digitaliseringsprojekt, till exempel Scan to BIM, i en databas. Detta är vad vi kallar projektinformationsmodellen (PIM) och löses med Tribias BIM-collaboration lösning. Den andra delen är en fastighet och installationsdatabas, Assets Information Model (AIM for management), där alla data och geometrier för en fastighetsägares hela bestånd lagras. Fastighet och installationsdatabasen kan kompletteras med data från både bygg- och digitaliseringsprojekt, samt från befintliga data i FM-systemet.

Hur fungerar FM-systemet?
Vidare säger Mats att data som kommer från FM-systemet saknar den geometriska kopplingen som man får i BIM-projekt. Det vill säga att kunna visualisera var till exempel dörren eller ventilationssystemet finns i en 2D- eller 3D -modell. Genom att koppla AIM (assetdatabasen) till FM-systemet, kan du få den geometriska kopplingen direkt från projekten, och därmed få bättre kontroll på var objekten är placerade i byggnaden.
 
Om du uppdaterar information om objekten och deras egenskaper i de olika processerna, till exempel reparationsunderhåll eller planerat underhåll, lagras ändringarna i assetdatabasen. Databasen har en koppling mellan FM-systemets olika processer, och till objekten från modellerna. Det innebär att när byggnaden ska göras om med reparationer eller ombyggnation får du den senaste uppdaterade informationen från assetdatabasen som grund för projektering.
 
Vad gör jag om jag vill veta mer?

Du är välkommen att kontakta oss i Tribia, så att vi kan ta ett samtal om hur det ser ut i ditt företag och i dina projekt idag. Vi kan komma med konkreta förslag på vilka vägval som bör göras och hur BIM-Collaboration kan vara en lösning på insamling, strukturering och överlämnade av fastighetsdata.

Vill du veta mer om Building Lifecycle Management? Klicka här.