interaxo

NCC, Wayss & Freytags erfarenheter av Interaxos Visuella Tavlor

Sebastian Bömer, Design Coordinator för projektet, berättar om sina erfarenheter om användandet av Interaxos Visuella Tavlor i projekt Korsvägen. 

Written by Anna Daneshvar

Sebastian Bömer, Design Coordinator för projektet, berättar om sina erfarenheter om användandet av Interaxos Visuella Tavlor i projekt Korsvägen. Illustration: White Arkitekter.

Projektet är en samverkansentreprenad, där NCC och tyska Wayss & Freytag Ingenieurbau AG, på uppdrag av Trafikverket, bygger deletapp Korsvägen i Göteborg, vilket omfattar 3,2 km dubbelspårig järnväg i tunnel samt en ny underjordisk pendel- och regiontågsstation som byggs vid knutpunkten Korsvägen i centrala Göteborg.

Arbetssättet för projektet ligger i linje med NCC partnering som är en strukturerad samarbetsform där byggherre, konsulter och entreprenörer gemensamt löser bygguppgifterna och fattar beslut tillsammans. Metoden baseras på ett öppet och förtroendefullt samarbete där parternas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom alla skeden.

Korsvägen är ett stort och komplext projekt med många deltagande discipliner

"Visuella Tavlor i Interaxo är superlätt att komma i gång med. Majoriteten av projektmedlemmarna behövde bara en kort introduktion för att komma i gång och sedan lärde de sig under arbetets gång” säger Sebastian Bömer, Design Coordinator för projektet.

Med Visuella Tavlor får du den översikt du behöver för att kunna hålla effektiva möten och säkerställa smidig uppföljning av olika frågor och ärenden. Frågor och svar som uppstår på vägen hanteras löpande för att säkerställa att projekten fortskrider som planerat. Projektintressenter från olika discipliner lägger in sina frågor och ser till att de delegeras till rätt grupper och därmed kan besvaras korrekt.

”Våra arbetsrutiner och det faktum att det är ett öppet system ger transparens över disciplinerna och främjar riktigt bra lagarbete. Det är också viktigt att kunna spåra frågor och beslut, särskilt i ett långvarigt projekt där deltagarna lämnar och nya personer ansluter sig under projektets gång” säger Sebastian.

Visuella Tavlor kan användas för många olika syften i projektets olika faser

”I projekt Korsvägen började vi använda de Visuella Tavlorna i designfasen, men vi hade kunnat använda dem i ett tidigare skede för att samla all vår kommunikation och helt undvika e-post” berättar Sebastian.

Genom att använda Interaxo och Visuella Tavlor kan du minimera antal e-post i projektet, du effektiviserar arbetet och förtydligandena angående åtgärdspunkter före, efter och under mötet.

"Jag rekommenderar definitivt andra projekt att använda Interaxos Visuella Tavlor" avslutar Sebastian.

Vill du veta mer om hur Interaxos Visuella Tavlor kan hjälpa dig med arbetsflöden och effektiva mötesmetoder i ditt byggprojekt? Kontakta oss på Tribia för en kostnadsfri demonstration.

För mer information om projektet Korsvägen: https://www.ncc.se/vara-projekt/vastlanken-och-station-korsvagen-i-goteborg/

 

Nyhetsbrev

Få koll på det senaste från Tribia och Interaxo