Visuella Tavlor

Visuella Tavlor är ett riktigt bra verktyg för projekt i planeringsfasen inom ramen för LEAN. Tack vare att den visuella presentationen bygger på en kombination av VDC-och ICE-metodik blir det betydligt enklare att planera och utforma projekt med större precision redan från uppstart.

interaxo-logo-full-color-rgb-1

Så här fungerar Visuella Tavlor
Med Interaxo gör du information tillgänglig för alla inblandade i projektet genom alla faser av projektet. Håll koll på ändringshantering med arbetsflöden och processöversikt.

Frågor och svar

Frågor och svar som uppstår på vägen hanteras löpande för att säkerställa att projekten fortskrider som planerat. Projektintressenter från olika branscher och discipliner lägger in sina frågor och ser till att de delegeras till rätt grupper och därmed kan besvaras korrekt.

Oftast hålls ett gemensamt projektmöte en gång i veckan med samtliga projektdeltagare (ICE-möte) för att gå igenom de frågor och svar som kommit in samt för att säkerställa att inga frågor hänger i luften.

VT2

 

Boka demo

Leveranser

Med utgångspunkt från projektplanen har projektledaren möjlighet att komplettera frågor och svar med leveranser för att säkerställa att alla projektdeltagare har en samlad bild över projektets status.

I samband med att projektet startas upp kan man hålla en workshop och besluta om leveranser och se till att dessa kontinuerligt följs upp under ICE-mötena.

 

VT1

 

Boka demo

Delmål

Projektledaren kan använda sig av delmål och lägga in viktiga datum i planeringen som blir synliga för hela projektgruppen.

Boka demo

Se vår video om Visuella Tavlor

Vad våra kunder säger om Visuella Tavlor

Boka en kostnadsfri demonstration