Tillbaka till alla

BEAst-konfigurering i Tribias lösningar

27 november 2020

BEAst-konfigurering i Tribias lösningar

Vi på Tribia har nu gjort BEAst-anpassade konfigurationer av våra lösningar så att vi stöttar från tidiga skeden och genom projektets processer hela vägen ut på bygget.

BEAst-konfigurering i Tribias lösningar

BEAst står för ”Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard” och har i dagsläget drygt 100 medlemmar. Medlemmarna är ledande företag och organisationer från branschens olika delar som samverkar i ett nätverk för att utveckla branschens e-Affärer.

BEAst har med stöd av SBUF-projekt tagit fram "BEAst Namnruta" och nu även styrande dokument "BEAst Namnruta – Angivning av Handling och Status" – för att hantera juridiken i framtagandet av handlingar under godkännandeprocessen. Deltagande företag under framtagandet har varit inom arbetsutskott "BEAst Bygghandlingar" med sakkunniga experter så som Jörgen Mann, NCC Building, Marcus Bengtsson, Tikab, samt löpande avstämning under genomförandet med SIS/TK 269 Information för byggande och förvaltning, Svenska institutet för standarder.

BEAst och Bimeye

Detta innebär att ditt projekt kan konfigureras efter BEAst och att all metadata följer standarden, vilket skapar förutsättningen för dörrkort, rumsbeskrivningar och förteckningar. Till ditt projekt kan flera modeller kopplas och på så vis genereras samma struktur för alla modeller och handlingar. Det blir därmed enkelt att få en översikt över all information samt att skapa rapporter efter BEAst:s mallar.

Bimeye skapar förutsättningen för att handlingar, skapade utifrån den samlade informationen, i förlängningen kopplas till projektets övriga dokumentation genom hyperlänkar enligt BEAst.

BEAst och Interaxo

I vår lösning Interaxo kan du minska antalet avvikelser genom att förbättra kvaliteten och skapa översikt vid distribution av godkända bygghandlingar och modeller. Interaxo hjälper dig att se till att projektkraven uppfylls, vilket innebär att du sparar tid och säkerställer ökade projektmarginaler. I Interaxo kan dokument, handlingar och modeller beskrivas enligt BEAst:s namnruta och metadata, vilket gör det enkelt att skapa den struktur som är definierad i standarden. Denna distribution, att skapa tillgång till handlingarna på arbetsplatsen, kan göras med hjälp av vårt fältverktyg Unizite.

Öka effektiviteten och kvaliteten från idé till förvaltning

Med utgångspunkt från ovanstående kan vi nu underlätta för våra användare att enklare tillämpa systemstöden i både Bimeye och Interaxo, där förkonfigureringen kommer att spara mycket tid och bidra till att våra kunder kan fokusera på de delar som skapar värde i sina byggprojekt.

Bimeye förenklar den omfattande och ofta manuella hanteringen för att skapa information i modeller och på handlingar. Detta leder till att du kan öka effektiviteten och kvaliteten från idé till förvaltning. Lösningen stödjer arbete med BEAst:s namnruta samt termlista och metadata. Dessutom kan projektet anpassas till specifika krav på information som inte är kopplat till standarder.

handlingsförteckning

Handlingsförteckning i BEAst.

ritningsförteckning

Rumsbeskrivning i BEAst.

För mer information om BEAst klicka här eller kontakta oss.