Kunder

Tribia | Vi har många kunder och långa kundrelationer. Våra kunder finns idag främst i Norge och Sverige, men vi har kunder även i resten av världen. Kunderna kommer främst från bygg- och anläggningsindustrin som vi har samarbetat tillsammans med i många år kring vår produktutveckling. Våra vanligaste kunder är byggherrar och entreprenörer, men vi har också projektledare, konsulter och arkitekter som viktiga kundgrupper och som trogna ambassadörer. Nedan följer några utvalda kunder.

Jernhusen | Interaxo

19 oktober 2020

Jernhusen | Interaxo

Vi är stolta att dela ett av våra kundcase från Jernhusen från Flemingsbergs station, där de..

Tikab | Bimeye

19 oktober 2020

Tikab | Bimeye

Tikab delar med sig av sin erfarenhet av att arbeta med Bimeye.

Cedervall Arkitekter | Bimeye

19 oktober 2020

Cedervall Arkitekter | Bimeye

Agnese Blaubarde, inredningsarkitekt från Cedervall Arkitekter i Sverige om fördelarna med att..

NCC | Bimeye

19 oktober 2020

NCC | Bimeye

Minska fel och spara tid "Vi har valt Bimeye-lösningen eftersom vi kan se att vi kommer att minska..

Artec Aqua | Interaxo

19 oktober 2020

Artec Aqua | Interaxo

Otänkbart utan Interaxo "Interaxo ger mig bra kontroll över alla aktörernas insatser och leveranser..

In3prenör | Säkra kommunikationen i byggprojekt med Interaxo

19 oktober 2020

In3prenör | Säkra kommunikationen i byggprojekt med Interaxo

Vi är stolta att dela ett av våra kundcase från In3prenör som använder sig av vår produkt Interaxo.

Byggstyrning | Bimeye

11 april 2020

Byggstyrning | Bimeye

Bimeye är styrkan i Vasakronans vinnande byggprojekt, Celsius i Uppsala. Enligt Johannes Ris,..