Avtal och villkor

Vi har ett starkt fokus på att se till att våra avtal mellan dig som kund och oss som leverantör är i rimlig balans. De uppdateras regelbundet enligt lagkrav förändringar på marknaden. Sekretess, informationssäkerhet, relationer till underleverantörer, åtkomstkontroll, servicenivå och garantier är några av de områden som har tagits fram i samarbete med våra kunder. Vi är glada över att få bra feedback på informativ dokumentation. När vi utvecklar våra produkter sker ständiga förbättringar av våra avtal, så kontakta oss om något är oklart.

Terms and Conditions

Data processing agreement

Security statement

Privacy policy

Support services

Interaxo API Partner - Terms of Service