Våra försäljningspartners

Samarbete som tillför värde till våra kunder är lönsamt för alla parter. Vi arbetar därför med några väl valda marknadsförings- och försäljningspartners som gör våra produkter tillgängliga på nya marknader eller i nya kundsegment. Våra partners slutför försäljningsprocesser genom att proaktivt utveckla pipeline genom försäljnings- och marknadsföringsinitiativ på uppdrag av eller i samarbete med oss.

SWG

Service Works Global

Service Works Global Nordic är en del av organisationen Service Works Global (SWG), ett globalt företag med mer än 120 medarbetare och över 20 års erfarenhet kring utveckling av FM-lösningar. SWG designar, utvecklar, implementerar och erbjuder support på sin egen programvara till mer än 1000 kundplatser världen över och har mycket goda kunskaper kring hur man maximerar potentialen i en fastighet. Varje år investerar vi över 60 000 timmar i produktforskning och utveckling. 

Läs mer SWG

uniEst OBS 

UniEst i Estland och Finland

UniEst är en uniZite affärspartner i Estland och Finland. Verkställande direktören för UniEst är Hando Raul Andersen, som startade RHA Ventilation OU under 2012. Med verksamheter i Estland, Finland och Norge tillhandahåller RHA ventilationslösningar för lägenheter, gallerior och kontorsbyggnader från ide och planering till driftsättning. UniEst-teamet kombinerar gedigen branschkunskap med IT-expertis och gör det möjligt för UniEst att hantera försäljningsprocessen, projektkonfigurationen och förstasupport på lokalt språk.