Våra tjänster

Rådgivning och utbildning

Genom att säkra optimal användning av våra lösningar sparar projektet tid, pengar och resurser.

Bra metoder sparar tid och pengar

Våra kunder som tar hjälp av våra rådgivnings- och kurserbjudanden upplever att man i projektet sparar tid, pengar och resurser. Se till att komma i kontakt med våra rådgivare tidigt i projektet. Du säkerställer optimal användning av våra produkter. Tillsammans går vi igenom processer och vanliga problem i projekt.

Vi har god erfarenhet av vad som är bästa praxis i liknande projekt och ser till att du får en samarbetslösning med arbetsprocesser som kan spara just ditt projekt tid och pengar. Vi erbjuder också väl anpassade kurser för att hjälpa administratörer och användare att komma igång snabbt.

Starthjälp minskar din risk

Ska du starta ett projekt eller går ditt projekt in i en ny fas? Då har du ofta begränsad kapacitet och god översikt över alla krav som gäller. Det kan finnas kontraktskrav, myndighetskrav eller andra förordningar. Dessutom finns det många sätt att hantera projektet på för att få en effektiv interaktion, digitalisering eller struktur på plats.

Vi har lång erfarenhet av att anpassa våra lösningar till hur du vill hantera ditt projekt. Dessutom har våra konsulter lång erfarenhet och kan hjälpa dig att undvika framtida risksituationer.

Kontakta oss för mer information eller hjälp med din uppstart.

Fokusera på tidig upplärning

Många är osäkra på projektets IT-kompetens och hur de kan arbeta med hjälp av samarbetslösningar och andra verktyg för interaktion. Det är därför viktigt att identifiera behovet av utbildning och vem som är ansvarig för de olika arbetsuppgifterna och processerna.

Eftersom det kan vara en oro över om alla kan använda lösningen är det viktigt att ha grundlig utbildning och en struktur för vanliga körregler. Kurser och workshops i projektspecifika arbetsuppgifter måste anpassas till deltagarnas mognad, erfarenhet och verktygskompetens. Bra utbildning involverar kunskapen av deltagare i projektstrukturen så att alla kan arbeta effektivt i lösningen.

Kontakta oss

Kontakta mig angående kurs / rådgivning