Kunder

Bimeye | Vi har många kunder och långa kundrelationer. Våra kunder finns idag främst i Norge och Sverige, men vi har kunder även i resten av världen. Kunderna kommer främst från bygg- och anläggningsindustrin som vi har samarbetat tillsammans med i många år kring vår produktutveckling. Våra vanligaste kunder är byggherrar och entreprenörer, men vi har också projektledare, konsulter och arkitekter som viktiga kundgrupper och som trogna ambassadörer. Nedan följer några utvalda kunder.

Skanskas erfarenheter av Bimeye i projekt Villa Brogården

24 mars 2021

Skanskas erfarenheter av Bimeye i projekt Villa Brogården

Tillsammans skapar vi en digital modell som hjälper fastighetsägaren i förvaltningsfasen. Joakim..

NCC väljer Tribia som partner för ett spännande digitalt tvilling-projekt

22 februari 2021

NCC väljer Tribia som partner för ett spännande digitalt tvilling-projekt

NCC väljer Tribia som partner för ett spännande digitalt tvilling-projekt för Kommunal..

Tikabs erfarenheter av Bimeye

19 oktober 2020

Tikabs erfarenheter av Bimeye

Tikab delar med sig av sin erfarenhet av att arbeta med Bimeye.

Cedervall Arkitekters användning av Bimeye

19 oktober 2020

Cedervall Arkitekters användning av Bimeye

Agnese Blaubarde, inredningsarkitekt från Cedervall Arkitekter i Sverige om fördelarna med att..

NCCs användning av Bimeye

19 oktober 2020

NCCs användning av Bimeye

Minska fel och spara tid "Vi har valt Bimeye-lösningen eftersom vi kan se att vi kommer att minska..

Byggstyrning använder Bimeye för att förbättra samarbetet i stora byggprojekt

11 april 2020

Byggstyrning använder Bimeye för att förbättra samarbetet i stora byggprojekt

Bimeye är styrkan i Vasakronans vinnande byggprojekt, Celsius i Uppsala. Enligt Johannes Ris,..