Insamling av data och dokumentation för drift och underhåll

Enligt lag finns det krav på att data ska samlas in och dokumenteras i byggprojekt som omfattas av förvaltning, drift och underhåll. Interaxo hjälper dig med processen, så att du kan samla in och överlämna data och dokumentation under strukturerade och kontrollerade former, och därmed undvika onödiga stressmoment i slutet av dina projekt.

icons-blue022
icons-blue029
icons-blue_Drawings-02
Anpassad mall och process som enkelt visar vad som ska levereras

 

Samla löpande in drift- och underhållsdata under projektets gång

 

Smidig ändrings- och revisionshantering som säkerställer insamling av detaljerade data

 

FDV_bilde1

Utmaningarna med drift- och underhållsdata

Mycket av merarbetet kring insamling av drift- och underhållsdata uppstår när man inte har fullständig koll på hur informationen ska samlas in eller vilka förväntningar som den driftansvarige har.

  • Det kan bli en rejäl utmaning om mycket information måste samlas in och hanteras efter avslutad projektleverans. Dessutom leder det till merarbete för båda parter. Om man börjar samla in information för sent kan det rentav bli svårt att få tag på rätt information i efterhand.
  • Det råder ofta skilda uppfattningar mellan projektledaren och driftansvarige om förväntningarna kring insamlingen av drift- och underhållsdata, vilket kan vara minst sagt frustrerande.
  • Dessutom måste många filer exporteras manuellt, vilket är tidskrävande och resulterar i högre kostnader för projektet. Att försöka skapa en översikt över vad som har levererats och ej är inte alltid lätt i efterhand. Därför är det viktigt att insamlingen av data sker löpande.

Fördelarna med Interaxo

För att säkerställa en välfungerande insamlingsprocess är det viktigt att veta hur man ska strukturera informationen redan innan projektet startar upp.

  • Om du väljer att använda vårt verktyg för insamling av drift- och underhållsdata kommer du att kunna samla in och följa upp data under projektets gång. Vi ger dig tillgång till en mall och process som enkelt visar underentreprenörer och leverantörer vad som ska levereras till respektive del av byggnaden.

  • Med Interaxo samlas drift- och underhållsdata in allteftersom projektet fortskrider. Eftersom information samlas in under strukturerade former slipper du onödiga stressmoment i slutet av dina projekt.

  • Interaxo innehåller fantastiska verktyg för ändrings- och revisionshantering. Genom att kombinera vår process för insamling av drift- och underhållsdata med verktygen i Interaxo kan du känna dig tryggt förvissad om att insamlingen av data sker på ett kontrollerat sätt.
Resurs 12
FDV_bilde3

Med Interaxo kan du lägga till metadata, såsom:

  • komponentkoder
  • komponenternas serienummer
  • leverantörer

När ett dokument laddas upp får du tillgång till en nummergenerator/dokument-ID och på så sätt får dokumentet per automatik ett visst namn. Dessutom kan du lägga till anpassade regler för att automatisera processen ytterligare.

Du får även tillgång till ett arbetsflöde som underlättar kontroll- och granskningsprocessen och som kan anpassas efter just ditt projekt. Du får med andra ord tillgång till en definierad granskningsprocess som filer och dokument automatiskt måste gå igenom innan de markeras som godkända.

 

Detaljerad process vid insamling av drift- och underhållsdata

Själva mallen för insamlingen bygger på byggtekniska standarder som återfinns ibland annat CoClass, samt typifieringskoder som används i projekt (BIP) eller BSAB.

Om ni har ett eget märkningssystem kan självklart mallen anpassas efter det.

En av anledningarna till att välja Interaxo som insamlingsverktyg är att du per automatik får tillgång till en oerhört detaljerad process för insamling av drift- och underhållsdata, utan att det krävs en massa extraarbete!

 

FDV_bilde2

Redo att köra igång?

Med Interaxo får du tillgång till en mall som möjliggör löpande insamling av drift- och underhållsdata.
Insamlingen sker i samma system som det du använder för projektsamarbete och dokumentation.

I samband med överlämningen kan all dokumentation och samtliga metadata exporteras till andra system.
Genom att använda vårt öppna API slipper du många manuella uppgifter, samtidigt som data och dokument överförs per automatik.

Kontakta oss idag för att skapa en anpassad datainsamlingsprocess som passar dig och ditt företag!