Att använda API:et för utveckling är gratis för integrationspartners. Innan integrationer kan användas av våra gemensamma kunder måste kunden ingå ett separat API-avtal med oss.

Efter att ha skickat in formuläret kommer du att kontaktas för ytterligare information om din åtkomst så att du kan börja utveckla tjänster genom Interaxo API.

Interaxo Project projektverktyg för byggprojekt