Arkivering och export

Interaxo har stöd för arkivering och export av enskilda dokument eller grupper av dokument. Dessutom kan allt innehåll laddas ner till en lokal PC, oavsett filtyp. Tribia erbjuder även tilläggsprodukten Interaxo Export, med möjlighet att exportera ett komplett projektrum med tillhörande innehåll.

sporbarhet_1
Eksport

Export

I en aktiv mapp kan dokument exporteras med en enkel knapptryckning på "Exportera". Aktiva mappar innehåller filer men också en hel del annan information, som t.ex. metadata, loggar och kommentarer, som det kan vara smidigt att exportera samtidigt. Genom att klicka på Export-knappen kan användaren själv bestämma exakt vad som ska exporteras och hur exporten ska se ut.

Tribia erbjuder även tilläggsprodukten Interaxo Export, med möjlighet att exportera ett komplett projektrum med tillhörande innehåll. Det innebär att hela mappstrukturen följer med, inklusive filer, filversioner samt loggar och kommentarer. En sådan export kan antingen göras till ett USB-minne eller laddas upp på kundens FTP-server eller liknande. Interaxo har dessutom ett öppet API som kan användas för löpande överföring av dokumentation under projektets gång.

Klicka här för ytterligare information om exportfunktionen i Interaxo

 

Arkivering

I Interaxo finns det en funktion som kallas Arkivering. Funktionen hämtar all information från posterna, dvs. metadata, loggar, kommentarer, bifogade filer etc. och tillgängliggör informationen så att den kan bearbetas vidare. Överföringen kan antingen göras manuellt till ett arkivsystem, eller automatiskt om en integration upprättats mellan de olika systemen.

Funktionen är användarstyrd och kan användas löpande under projektet. Information och poster som arkiverats markeras med en liten arkivsymbol. För den som önskar finns möjlighet att låsa arkiverad information, så att den inte kan redigeras i efterhand. Om man vill att berörda parter hos kund ska informeras när ny information överförs till arkivsystemet, finns möjlighet att göra sådana inställningar i arkivrummet.

Arkivering