Digital tvilling byggprojekt

Digital Tvilling

En digital tvilling är en digital representation av ett byggprojekt med syfte att förenkla hanteringen av dess livscykel och förvaltning. Digitala tvillingar kan användas för att hantera och underlätta i komplexa projekt. Den digitala tvillingrepresentationen kan utökas med teknologier som simulering, optimering och maskininlärning för att realisera ytterligare digitala fördelar.

Trenden för smartare byggnader ökar, och det gör även förväntningarna på långsiktig byggnadshållbarhet. En digital tvillingstrategi är väl lämpad för denna utveckling och branschen börjar nu inse detta. Etableringen av nya konsumenttjänster och beteendemodeller är också möjligt med digitala tvillingar. (Här kan du läsa mer om hur Addnode Group arbetar med hållbarhet och digitala tvillingar).

Projektet Ökern Portal - Symetri & Tribia i samarbete med Tyréns AB

Den arkitektoniska designmodellen är grunden för Ökern-portalens digitala tvilling. DARK Arkitekter skapade den digitala modellen av byggnaderna med programvaran Naviate från Symetri tillsammans med programvaran Autodesk. Med Symetri-lösningarna förbereddes projektet för underhåll redan i projektets tidiga skeden. Tribias lösningar i Interaxo bidrog till att säkra strukturen för all data som behövs för att skapa en digital tvilling.

Se videon för att få mer insikt i Ökern Portal-projektets innovation, digitalisering och digitala tvilling.