Tilbake til alle

NCC bygger sin «Digitale Tvilling» av Teknostallen i Tribias løsning

19 februar 2021

NCC bygger sin «Digitale Tvilling» av Teknostallen i Tribias løsning
NCC velger Tribia som partner for et spennende "Digital Tvilling" prosjekt for Kommunal Landspensjonskasse (KLP) i Trondheim. Prosjektet Teknostallen blir hjertet av Teknobyen, og det nye bygget beregnes å bli cirka 47 000 kvm stort med planlagt oppstart januar 2022.


Dette er et prosjekt hvor byggherre KLP ønsker å investere i digitalisering for en effektiv prosjektgjennomføring og ikke minst en effektiv driftsfase. 

“Vi er svært glade for at KLP Eiendom har valgt oss som entreprenør på tre kontorprosjekter i Trondheim de siste årene. Det bekrefter at vi har en faglig sterk organisasjon som forstår markedets behov og kan levere i henhold til prosjektenes ambisiøse mål. Det samsvarer med vår strategi og målsettinger”, sier Roger Nygård, leder for NCCs byggevirksomhet i Norge (www.bygg.no). 

Ulike entreprenører konkurrerte om å vinne samspillsperioden av prosjektet, hvor NCC til slutt ble valgt. NCC har nå besluttet å benytte seg av Tribias løsninger Interaxo med Visuelle Tavler og Bimeye for å støtte effektiv samhandling i prosjektet. De nordiske avtalene for bruk av både Visuelle Tavler og Bimeye i NCC gjorde det lettere for prosjektorganisasjonen å ta en beslutning om dette.

Tribias Visuelle Tavler har vært en suksess for NCC i Sverige, som også har to spennende prosjekter i Norge.  

Gjermund Johnsen (2)“Vi valgte Tribia som leverandør da Interaxo og Visuelle Tavler har fungert veldig bra i et av våre  andre prosjekter, Granåsen Idrettspark”, sier Gjermund Johnsen, Prosjekteringsleder, NCC Building i Norge.

“Det er helt klart en stor fordel for saksflyten i prosjektet når vi slipper å benytte oss av e-post. Her kan vi gi full oversikt og åpenhet for alle involverte”, avslutter han. 

 

Prosjektet har også høye mål og ambisjoner når det gjelder energi. I planleggingen og implementeringen vil NCC bruke 4D-planlegging for optimalisering av HMS i tide, 3D-skanning av både eksisterende bygningsmasse og gjennom byggefasen og knytte dette til standard BIM-modeller.

Dette gir sikrere arbeid, høy kvalitet i planleggings- og byggefasen og dokumentasjon av arbeidet. Det er også en klar ambisjon om å utvikle en "Digital Tvilling" i prosjektet, hvor stordata fra driftsfasen skal brukes sammen med data fra prosjektgjennomføringen, blant annet for å optimalisere Teknostallens energiforbruk og vedlikeholdskostnader.

Etter forhandlingsperioden vil beslutningen om å starte byggefasen først bli vurdert av KLP Eiendom før en kontrakt om totalentreprise signeres.

TeknobyenBT5-gårdsrom1-utenlogo


Ønsker du å vite mer, eller komme i gang med interne kommentarer i Interaxo? Ta kontakt for en uforpliktende demonstrasjon.