Tilbake til alle

Nedlastbar guide: Visuell Prosjektering over distanse

16 september 2020

Nedlastbar guide: Visuell Prosjektering over distanse

Etter ønske fra våre kunder, sendte vi et webinar forrige uke der Kristoffer Fongen, en av våre erfarne Senior Account Managers i Tribia, viste hvordan du kan jobbe med Visuelle Tavler og hvordan dette verktøyet styrker digitale prosjektmøter.

Ved hjelp av Visuelle Tavler sikrer du tilgang til kommunikasjon og oppdatert informasjon. Det er et skybasert verktøy og dermed alltid tilgjengelig. Det er enkelt å svare på spørsmål, ta beslutninger, sikre leveranser og opprettholde god kvalitet selv på avstand.

Ettersom mange har måttet tilpasse seg nye forhold der møter må håndteres med deltakerene på avstand, har vi sammenstilt en nedlastbar guide om visuelle designmøter.

Noen grunnleggende forhold må være på plass når teknologi skal anvendes på denne måten. Det som kan oppleves som vanskelig er å skape en struktur for å holde engasjerende, energirike og effektive møter og ikke havne i tradisjonelle designmøter. Det krever god forberedelse og at fallgruvene blir identifisert slik at de kan unngås, og møteverktøyene kan komme til sin rett.

Vi har samlet en enkel guide der vi gir tips om teknologi og møtestruktur, om hvordan du med liten innsats kan få dine visuelle designmøter til å flyte godt, selv når møtedeltakerne er atskilt. Guiden vår fremhever blant annet viktigheten av å:

  • Se hverandre
  • Opprettholde kontrollen over møtet
  • Tenke på sikkerhet
  • Bruke teknologi riktig og smart
  • Ta forberedelser og etterarbeid på alvor

Er du interessert i å laste ned guiden? Klikk her