Building Lifecycle Management

Skap din digitale tvilling i vår BIM Collaboration løsning, og få tilgang til geometri, BIM data og  tilhørende dokumenter gjennom hele bygningens livssyklus.

Digitale tvillinger medfører smartere forvaltning, drift og vedlikehold

Building Lifecycle Management (BLM) er praksisen med å designe, konstruere og drifte et anlegg med et enkelt sett med interoperable data. Ved hjelp av vår BIM Collaboration løsning som støtter kontinuerlig innsamling av forvaltningsdokumentasjon og data som  kobles til objektene i BIM modellen. Gjennom våre kraftfulle verktøyer samler du inn og skaper den digitale tvillingen eller den digitale representasjonen av det ferdige bygget. BIM data, geometri og tilhørende dokumenter i den digitale tvillingen overføres til vårt søsterselskaps Facility Managment løsninger.

I deres omfattende IWMS løsninger vil alle data lagres riktig og er tilgjengelig for alle interessenter når som helst. Dette gir bedre betingelser for en mer lønnsom virksomhet i løpet av bygningens livssyklus, fra arealdesign og byggeplaner til innkjøp av materialer, konstruksjon, renovering, drift og vedlikehold, og til slutt riving av bygningen.

Les mer om BLM i forvaltning hos Service Works Global  

BLM figur