Okern_portal_painpoint2-1

Digital Tvilling

En digital tvilling er en digital representasjon av et byggeprosjekt med mål om å forenkle håndteringen av dets livssyklus og drift. Digitale tvillinger kan kobles sammen og legges til hverandre for å håndtere svært komplekse scenarioer. Den digitale tvilling representasjonen kan utvides med tilleggsteknologier som simulering, optimering, og maskinlæring for å realisere ytterligere fordeler. 

Trenden mot smartere bygg er på vei oppover, og det samme gjør forventningene på langsiktig bygningsbærekraft. En digital tvillingstrategi er godt egnet for denne utviklingen, og dette begynner eiendomssektoren å innse. Etableringen av nye forbrukertjenester og atferdsmodeller er også mulig med digitale tvillinger. (Her kan du lese mer om hvordan Addnode Group arbeider med bærekraft og digitale tvillinger).

Prosjekt Økern Portal - Symetri & Tribia samarbeid med Tyréns AB

Denne arkitektoniske designmodellen er grunnen for Økern-portals digitale tvilling. Arkitekter skapte den digitale modellen av bygg med programvaren Naviate fra Symetri sammen med programvaren Autodesk. Med Symetri-løsningene ble prosjektet forberedt for vedlikehold i tidlig fase av prosjektet. Tribias løsning Interaxo bidrar til å sikre strukturen til all data som trengs for å skape en digital tvilling.

Se videoen for å få mer innsikt i hvordan Tribia har bidratt i Økern Portal prosjektets innovasjon, digitalisering og digital tvilling.