Håndtere parametere

Definer prosjektparametere, grupper dem og lag gjenstander
som kan velges fra for å gjøre berikelse av modeller med data en enkel og effektiv oppgave

Konfigurere parametere

I Bimeye kan prosjektets administratorer konfigurere parametere som skal brukes i prosjektet. Dette kan være parametere brukt i BIM design verktøy, spesialtilpassede parametere for prosjektet og parametere til å håndtere prosesser som ikke direkte er inkludert i design prosessen slik som brann, innkjøp eller FDV-innsamling.

Book demo
manage parameters-mac
group parameters-mac

Gjenstander for grupperte parametere

Parametere kan være gruppert og for hver gruppe kan forhåndsdefinerte valg av verdier være definert for hver parameter. For å editere og håndtere data i BIM kan disse gjenstandene brukes på en eller flere bygningsdeler for effektiv data editering. Tilegne verdier til disse parameterne og gjenstandene kan gjøres direkte i nettleseren og med eksport/import funksjonaliteten for Microsoft Excel.

Book demo