Livssyklus BIM

BIM trenger ikke bare å være en del av design- og prosjekteringsfasen. Som en prosess gir BIM verdi i alle faser, drift og vedlikehold.

Book demo
lifecyclebim1
icons-red_Drawing with pen
BIM i alle faser 
icons-red039
Merverdi fra BIM 
icons-red031
Oppdatert og tilgjengelig informasjon 

BIM trenger ikke bare å være en del av design- og prosjekteringsfasen

For å kunne bruke BIM i hele livssyklusen til byggverk eller anlegg trenger man et sted hvor siste oppdaterte informasjon ligger tilgjengelig for alle, samt at man kan prosjektere og bygge fremtidige løsninger uten at dette påvirker driften av det eksisterende i unødig grad.

BIM trenger ikke bare være en del av prosjekteringsunderlaget, som prosess tilfører det verdi i alle faser av prosjektet samt i drift. Modellene skaper struktur og representerer det virkelige byggverket eller anlegget som en digital tvilling av virkeligheten.


Resurs 12
lifecyclebim1

Endringshåndtering med BIM

Når endringer i drift etter hvert kommer er det viktig å ha en klar strategi for hvordan disse endringene skal håndteres, enten det er endringer til data eller geometriske endringer av modellen. Dette gjør at modellen ikke bare er som bygget, men slik den faktisk er.

Med Bimeye gjør man BIM tilgjengelig i alle faser slik at det som tidligere kun har vært et øyeblikksbilde av modellen nå er oppdatert og tilgjengelig for alle.