Tillbaka till alla

Visa IFC-modeller från flera poster samtidigt

20 oktober 2020

Visa IFC-modeller från flera poster samtidigt

När du arbetar med poster i aktiva mappar och arbetsflöden kan du nu välja flera poster och välja att öppna IFC-filer i IFC-viewern samtidigt.

Om du till exempel ska hantera godkännandeprocessen för varje disciplinmodell med hjälp av "revidera och publicera" gör den här funktionen det lättare för dig att inspektera inte bara en disciplinmodell, utan ger dig även möjlighet att se på den fullständiga modellen i samband med alla andra disciplinmodeller för projektet.

I listvyn väljer du de poster som innehåller de olika IFC-filerna och klickar på "Visa modeller":
support


I IFC-visaren kan du välja / avmarkera och visa en eller flera av de modeller du öppnade för att inspektera:

support2

 

För mer information se vår beskrivning av lösningen på vår webbplats eller kontakta oss direkt för en demo.

Här kan du även läsa om release notes gällande den nya uppdateringen.