Tillbaka till alla

Hur Tribias lösningar bidrar till en effektiv, digital post-pandemisk projektvardag

26 april 2021

Hur Tribias lösningar bidrar till en effektiv, digital post-pandemisk projektvardag
På den digitala konferensen Nordic BIM Summit, ett av de största BIM-evenemangen i Europa inom byggnad och infrastruktur, som ägde rum med temat "New beginnings in a post pandemic era” höll Mats Persson, Director of Business Development & Partnerships på Tribia, en presentation om ”Så bidrar Tribias lösningar till en effektiv, digital post-pandemisk projektvardag” och de trender han ser i branschen

Temat "New beginnings in a post pandemic era" handlar om att frigöra digitaliseringens potential samtidigt som man betonar det nödvändiga. Vad har vi lärt oss under 2020, vad ska vi ta med oss till det nya normala, hur kan vi använda programvara och teknik för att säkerställa fokus på våra uppdrag som arkitekter, ingenjörer eller designers?

Byggbranschen har andra utmaningar i förhållande till digitalisering, en annan situation än andra branscher

Utmaningen i dagens situation är samarbete, där byggbranschens samarbetsprofil skapar problem i form av fragmenterad projektinformation, e-postkaos, svårt och tidskrävande att hitta rätt information, osäkerhet och fel, oklara processer, dålig översikt över status, låg spårbarhet samt otillräcklig fildelning och där "endast" fildelning också är otillräcklig. Utmaningen i dagens situation är även det faktum att informationshanteringen i ett BIM-projekt avser mycket mer än bara 3D-modeller och dokument.
Så låt oss djupdyka i hur Tribias lösningar bidrar till effektiva, digitala byggprojekt idag och i den kommande post-pandemiska framtiden.

Tribias BIM Collaboration består av tre lösningar som samspelar med varandra. Interaxo för dokumenthantering, samarbete i viktiga beslutsprocesser - internt och externt, stöd för kontraktuella frågor mm. Bimeye hjälper dig med BIM-datahantering och enkel åtkomst till, modifiering och uppdatering av objektinformation. Unizite hjälper dig att arbeta med enkel tillgång till ritningar och modeller för alla. Du kan använda Unizite för fältarbete, inspektion och rapportering av checklistor. Unizite är ett verktyg som även hjälper dig att arbeta med uppföljning av avvikelser från områden som HSE, säkerhet, kvalitet och överlämning.

Hållbara, smarta byggnader och städer

I framtiden, efter pandemin, kommer hållbara städer och byggnader att produceras och hanteras med ett Digitalt Tvilling-stöd. Vägen in i framtiden skapar nya krav vilket innebär att fastighetsägare som vill utveckla sin fastighetsportfölj digitalt behöver ta det första steget och intressera sig för processen kring att producera, samla in och sortera data om sina fastigheter.

Hållbara och smarta byggnader kommer att produceras och hanteras med Digital Tvilling-support, driven av tydligt nödvändiga informationsleveranser, datadrivet informationsskapande och samordning som görs genom automatiserade dataöverföringar, initierad av en väldefinierad och klargjord process från byggprojektets huvudintressenter från dag 1 i en byggnads livscykel.

Vi är redan inblandade i fall där detta är ett faktum och där BIM-projektet kräver att du arbetar även utanför 3D-objektmodellen. De önskemål och krav vi ser är:
  • Stöd för BIM-processer med ökat innehåll och bredare användning
  • Löpande samordnad insamling av information under projektets uppbyggnad
  • Modell som speglar det som verkligen är byggt
  • Klimatberäkningar som stöd för löpande analys & beslut
  •  Spårbarhet i BIM-modellen som möjliggörare för till cirkularitet
Vilka trender ser vi på Tribia som ger nya affärsmöjligheter?
  • Trend 1 – Kravställning på information

Leveranskrav för samverkande "systematisk kontinuerlig hantering av data och dokumentation". Du som arbetar som byggherre har möjlighet att kravställa på en objektsbaserad, samordnad digital informationsinsamling redan i upphandlingen. På så vis kan du påverka och förändra branschen genom en tydligare kravställning i din upphandling. Följden av detta är att, du som byggherre,redan i tidigt skede kan få spårbar kontroll över hela projektet, att systemet används av alla entreprenörer och underentreprenörer, oavsett entreprenadform, vilket i sin tur kommer att ge ett stort värde genom byggnadens livscykel.

  • Trend 2 – Digital Tvilling

Vi ser flera fastighetsutvecklingsprojekt som är på god väg. Ett av dessa är Økern Portal som blir en av Oslos mest unika kommersiella byggnad, en plats där industri och lokal miljö möts. Detta är ett nytt sätt att tänka i Norge. Byggnaden rymmer både arbetsliv och stadsliv, som pulserar från morgon till kväll.

Detta projekt innefattar en ambition om att kunna använda en "Digital tvilling" för "operativ excellens". Den 55 000 kvadratmeter stora Økern-portalen är mycket mer än en kontors- och kommersiell byggnad. Det kommer att bli en naturlig del av stadslivet i centrum av Hovinbyen, Økern.

Samtidigt som byggnaden rymmer anpassade och flexibla kontorslokaler och arbetszoner blir det en naturlig samlingsplats för lokalbefolkningen. Människor är inbjudna till byggnaden och byggnadens utomhusområden och kan använda den för fritid, dagliga tjänster och rekreation.

Vi på Tribia ser att vi i ambitionen om den Digitala Tvillingen stöder datainsamlingen från design- och produktionsprocessen, samt tillhandahåller support för dokumentationssamlingen för drift och underhåll. Via en koppling av DoU-insamlingen till BIM-modellen med stöd från Bimeye skapar vi ett enkelt sätt att hitta relevant dokumentation för "tillgång av intresse".
De Digitala Tvilling-ambitionerna dyker också upp i infrastrukturprojekt, även här avseende insamling av drift- och underhållsdokumentation till en Digital tvilling.

  • Trend 3 – Nya affärsmöjligheter genom samarbete med specifik branschkunskap (kanske kring vad du är specialiserad på)?

Publika API:er möjliggör integration med andra system. Vi ser en trend i öppna API för att integrera med andra lösningar och därmed skapa effektiva byggprojekt. Via vårt partnerskap med Briab ser vi exempelvis nya affärsmöjligheter med enorm potential kring BIM-process integrerat brandskyddsarbete.

Tveka inte att kontakta oss för att vidare diskutera dessa trender eller hur vi på Tribia kan hjälpa dina byggprojekt att bli ännu mer effektiva.
För frågor kring affärsutveckling och trender, kontakta Mats Persson (mats.persson@tribia.com), Director of Business Development & Partnerships på Tribia, som höll denna presentation på Nordic BIM Summit 2021.

Vi tackar för oss och ser framemot nästa års deltagande!

Vill du veta mer eller vill du boka en kostnadsfri demonstration av våra lösningar?

Ta kontakt med oss så hjälper vi dig att komma igång med ett ännu enklare projekt.
Använd kontaktformuläret nedan, ring oss på 08-455 53 30 eller maila: salj@tribia.com

KONTAKTA OSS