interaxo 

Tåsenhjemmets höga klimatambitioner - med Interaxo som projektverktyg

På Tåsen i Oslo bygger Peab som totalentreprenör ett av stadens mest ambitiösa projekt vad gäller klimat och hållbarhet. Kravlistan från Oslobygg KF är omfattande, vilket ställer höga krav på ett bra projektverktyg för att säkerställa kvalitet i projektet. Vi tog ett samtal med projektledaren på Peab, Ib Christian Augestad, för att höra mer om hur de arbetar i ett projekt med så höga ambitioner.

Written by Isabelle Odentun

Höga klimatambitioner

Bygget av Tåsenhjemmet påbörjades i januari 2022 och beräknas vara klart i november 2023. Det färdiga vårdboendet i fyra våningar kommer att rymma 130 rum och ett dagcenter med en total bruttoarea på 14 615 kvadratmeter. Dessutom är det högt fokus på miljö och hållbarhet med bland annat:

  • Miljöcertifiering: BREEAM Excellent
  • Hela projektet kommer att byggas i massivt trä
  • Tåsenhjemmet blir ett projekt i FutureBuilt
  • NollCO2-projekt

Det har blivit det nya normala att hållbarhet är en integrerad del av ett byggprojekt. Miljöcertifieringen BREAAM är den mest utbredda i Norge och har olika nivåer, från lägsta "pass" till högsta "Excellent" och "Outstanding". Tåsenhjemmet siktar mot toppen.

Skjermbilde 2023-04-20 kl. 10.50.39
Bild: BREEAM AP/KIS och miljöchef på Peab, Ib Christian Augestad.

"I vårt kontrakt med Oslobygg KF har vi som totalentreprenör bland annat förbundit oss att leverera BREEAM Excellent. Det är första gången jag är involverad i ett byggprojekt där beställaren har ett så stort fokus på miljön. Det här är verkligen inget greenwashing-projekt, här investerade man ordentligt”, säger Augestad.  

Vad betyder detta i praktiken?

"Det handlar bland annat om en hel del kartläggning och vi åtar oss att hantera avfall på ett mycket ansvarsfullt sätt. Vi har en sorteringsgrad på 95 %, vilket är väldigt högt. Byggarbetsplatsen ska ge lite utsläpp och vi måste fokusera på upphandling och hur vi hanterar material i processen”, säger Augestad och fortsätter.

 

"Det spelar verkligen in i hela projektet. Byggnaden ska ha en låg energiförbrukning och när vi köper in material måste vi ta hänsyn till transportavstånd. Till Tåsenhjemmet har vi köpt in massivträ från en nära fabrik i Hokksund. Vi hade nog inte tänkt lika mycket på sådant i ett projekt utan dessa krav. Då skulle pris och leveransförmåga förmodligen spela en starkare roll, så vi tvingas tänka om och bli mer miljömedvetna i de val vi gör”.

I förhållande till BREEAM-standarden är vi beroende av ett verktyg som Interaxo för dokumentation och kvalitetssäkring. 

 

Även närmiljön ska beaktas när Tåsenhjemmet byggs.

Hvitmure
Bild: Hvitmure är starkt hotad och skyddad och kommer snart att finnas igen på Tåsen där den blomstrade tidigare.

"Vi har egen produktion av energi här med 28 energibrunnar som är kopplade till värmepump och solpanel på taket. När det regnar ska vattnet hanteras på din egen fastighet. Vi har till och med förbundit oss att lämna tillbaka den fridlysta blomman Hvitmure, som tidigare växte här på Tåsen, till platsen”.

 

Att möta utmaningen med Interaxo som projektverktyg

Det råder ingen tvekan om att Tåsenhjemmet tänker stort när det kommer till att bygga för framtiden. Med sådana ambitioner ställs också höga krav på projektledning och inte minst dokumentation för att säkerställa att alla krav uppfylls. Interaxo har valts som projektverktyg och kommer att bidra till att säkerställa stabila framsteg i projektet.

"Jag upplever att kraven på planering och process gör att allt måste dokumenteras i mycket större utsträckning än tidigare. Vi använder Interaxo Field i samband med SHA och incidentrapportering för att kvalitetssäkra det arbete som PEAB utför", säger Augestad och fortsätter,

MicrosoftTeams-image (6)-kopiMicrosoftTeams-image (6)Bild: I vintras var Tribias Interaxo Field-team på plats på byggarbetsplatsen för Tåsenhjemmet.

"Vårt projekthotell är Interaxo Project, en klar förbättring jämfört med de projekthotell jag stött på tidigare – för i IX Project kan vi kommunicera. Jag har varit van vid att jobba med projekthotell som har en "dum" mappstruktur, men här kan vi använda projekthotellet för att ersätta en massa förvirrande utskick. Nu finns allt där det ska, relaterat till ärendet, dokumentet, ritningen eller vad det nu skulle vara".

Arkitema_Tåsenhemmet_3_web
Illustration: Nya Tåsenhjemmet i Oslo.

Augestad kan berätta att han fick ett besiktningsprotokoll med 2-3 avvikelser senast kvällen innan. Här kan han skriva in sina kommentarer, skicka information till de som ska informeras och vara säker på att allt finns sparat och tillgängligt i historiken för alla med läsrätt.

"I förhållande till BREEAM-standarden är vi också beroende av ett verktyg som Interaxo för dokumentation och kvalitetssäkring", avslutar Augestad och påpekar återigen hur medvetna de måste vara på detaljer för att projektet ska nå sina mål.

Augestad ser sig själv som en miljöaktivist som ända sedan 70-talet plockat plast och tänkt miljösmart i sin vardag.

"Det känns bra att även professionellt kunna bidra till en mer hållbar värld genom detta projekt", avslutar han.

Nyhetsbrev

Få koll på det senaste från Tribia och Interaxo