Tillbaka till alla

Svenska byggföretag dåliga på datahantering

14 oktober 2021

Svenska byggföretag dåliga på datahantering
Autodesk har genomfört en undersökning som visar att svenska byggföretag är dåliga på
informationshantering, när det gäller insamling och analys av data i byggprojekt.

Ett byggprojekt bygger på tusen olika beslut mellan olika aktörer. Kvaliteten på varje beslut beror på data: att du har korrekt, aktuell och fullständig information som du kan använda när du behöver den. Just nu är datahantering ett område där många europeiska byggföretag kämpar. Att tillämpa en datastrategi kan ge byggföretag en konkurrenskraftig fördel - men var börjar du?

Enligt Autodesks undersökning Harnessing the Data Advantage in Construction: Why adopting a data strategy can bring firms in Europe a competitive edge är det endast 42 procent av de svenska byggföretagen som har en formell plan för insamling och analys av data, jämfört med vårt grannland Danmark som har en andel på 73 procent. 

Undersökningen fokuserar på de kostnader som bristande tillgång till data medför i byggprojekt, där undersökningen täcker 1 115 yrkesverksamma inom byggsektorn varav 100 st av deltagarna är från Sverige. Bland de deltagande i undersökningen finns produktägare, arkitekter, tekniker och byggherrar. Undersökningen visar att 42 procent av de svenska deltagarna pekar på att brister i datahanteringen ger tidspress som, i kombination med krav på snabba beslut, medför ökade risker för att fatta dåliga beslut. Det blir helt enkelt mindre tid över till att fatta genomtänkta beslut om tiden går åt till att leta efter relevant information. Endast 9 procent införlivar alltid projektdata i beslutsfattandet - medan 64 procent gör detta ibland, sällan eller aldrig.

Det är klart att användning av data kan verka överväldigande. Så hur kan byggföretagen övervinna sina hinder gällande datahantering - och börja fatta bättre beslut?

Varje byggföretag kan stegvis göra framsteg för att förbättra sin datahantering - nedan är några enkla steg för att komma igång.

  • Börja smått och börja med val av data innan datainsamling

Att förbättra sin datahantering kan verkar överväldigande, börja med ett mindre och klart definierat projekt. Fokusera på den plats där din organisation kan ha störst nytta av datadrivna insikter: till exempel spåra de vanligaste avvikelserna eller säkerhetsfrågorna på plats. Fundera på om ditt företag kan få mätbara och påvisbara värden från denna analys. Genom att ha ett enda fokus kan du få större uppmärksamhet och minimera distraktioner och på så vis avsiktligt samla in en mindre mängd volym användbara datapunkter som i sin tur är mer värdefulla än en större volym av oanvändbara datapunkter. När du har definierat och förfinat din process och kan visa tydliga resultat kan du sedan ta lärdomar av detta till ditt nästa datahanteringsområde.

  • Fokusera på acceptans för att få organisatoriskt stöd

Integrering av datainsikter i projektet för bättre beslutsfattande representerar ett betydande kulturskifte - att få med projektteamet och att skapa en kommunikationsplan är avgörande. Att förklara varför förändringar sker, uppmuntra till öppen diskussion och tillhandahålla ständig support och kommunikation hjälper att uppnå acceptans över tid.

  • Dålig data leder till dåliga resultat, så sätt kvalitet först

För att data ska vara värdefull - och till och med användbar måste den vara korrekt och konsekvent,
och det kräver proaktiv ansträngning. Även små inkonsekvenser kan begränsa värdet för hela företaget. Definiera tydliga processer för att samla in bra data - och se till att detta är grunden för din övergripande strategi. Konsekvens är nyckeln för att skapa organisationsmässiga insikter om sitt företag och att kombinera och jämföra projektdata, är A och O för att skapa underlaget till dessa. Tänk på detta när du väljer lösning samt teknikpartner. En gemensam datamiljö via integrerade tekniska plattformar behövs för att stödja dataflödet - och för att bilda en bas för dina långsiktiga dataambitioner.

Är du intresserad av hur Tribias lösningar kan hjälpa dig med datahantering i dina byggprojekt?

Kontakta oss på 08-455 53 30 eller via mail: salj@tribia.com

Bimeye webinar